Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Logården

Vid Logården norr om Odensåkers kyrka ligger ett levande kulturlandskap med åkrar och hagmarker, odlingsrösen och stenmurar. Murarna byggdes en gång för att hålla djuren borta från åkrar och ängar. Bredvid ligger fågelsjön Östen, en grund lerslättssjö med näringsrikt vatten.

Gamla byggnader

Flera vackra byggnader som hembygdsgård, smedja och magasin finns vid Logården. Den gamla ladugården har byggts om till informationscentrum för Östen. Här finns utställningar, information, kaffeservering och hembygdsföreningens samlingar.

Den gamla ladugården på Logården har byggts om till informationscentrum för Östen. Här finns utställningar, information, kaffeservering och hembygdsföreningens föremålssamlingar.

Jungfru Marie nycklar

Vackert vattenståndsmärke

I sluttningen ner mot sjön Östens strandängar finns spår av tidigare strandlinjer. Strandängarna hålls öppna med bete och slåtter. Under kärva tider när folk led av hunger krympte man sjön för att få mer jordbruksmark att odla på. Ett vattenståndsmärke på en sten påminner än om sjöns högvatten under 1800-talet. Stenen ser du när du går den norra leden mellan Logårdens parkeringsplats och Hägnatornet.


Bra att veta

 • Det finns en särskild parkering för funktionsnedsatta och härifrån leder en tillgänglighetsanpassad led och spång ut till det Gamla fågeltornet vid sjön Östen.
 • Här finns sammanlagt 8,5 kilometer stenmurar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Logårdens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
 • skada växtligheten, exempelvis genom blomplockning
 • vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, till exempel närfotografering av bo eller motsvarande
 • medföra okopplad hund
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än till iordningställd parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 1979. Nytt beslut 2008.
Areal: cirka 89 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Sjön Östen ligger mellan Mariestad, Skövde och Töreboda, öster om väg 26 och väster om väg 200 (och söder om väg 201).

Du kan åka buss från Mariestad till Logården och Odensåker.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss