Logården

I detta naturreservat sluttar ett levande kulturlandskap ner mot fågelsjön Östens strandängar. I den gamla ladugården finns kaffeservering och utställningar.

På Logården norr om Odensåker kyrka ligger ett levande kulturlandskap med åkrar och hagmarker; odlingsrösen och stenmurar.

I sluttningen ner mot sjön Östens strandängar finns spår av sjöns tidigare strandlinjer.

Den gamla ladugården på Logården har byggts om till informationscentrum för Östen. Här finns utställningar, information, kaffeservering och hembygdsföreningens föremålssamlingar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Logårdens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
 • skada växtligheten, exempelvis genom blomplockning
 • vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, till exempel närfotografering av bo eller motsvarande
 • medföra okopplad hund
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än till iordningställd parkeringsplats.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1979. Nytt beslut 2008.
Areal: ca 89 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.