Orrevikskilen

Foto: Lars-Peter Lindh

Orrevikskilen är en grund havsvik med ett djup under 50 centimeter. I det inre av kilen finns vidsträckta havsstrandängar som översvämmas vid högvatten.

Strandängarna betas av nötkreatur. Kilen och angränsande strandängar är goda rastplatser för flyttande sim- och vadarfåglar. Även häckfågelfaunan är individrik med bland annat tofsvipa, rödbena och gravand. I kilens mynning ligger den lilla ön Flatskär, som tidigare varit betesmark.

Orrevikskilen. Foto: Lars-Peter Lindh

Foto: Lars-Peter Lindh

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Orrevikskilens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra lös hund
  • campa.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 1972
Areal: cirka 98 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Orrevikskilen ligger intill vägen E6 - Råssö.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss