Orrevikskilen

Foto: Lars-Peter Lindh

Orrevikskilen är en grund havsvik med ett djup under 50 centimeter. I det inre av kilen finns vidsträckta havsstrandängar som översvämmas vid högvatten.

Strandängarna betas av nötkreatur. Kilen och angränsande strandängar är goda rastplatser för flyttande sim- och vadarfåglar. Även häckfågelfaunan är individrik med bland annat tofsvipa, rödbena och gravand. I kilens mynning ligger den lilla ön Flatskär, som tidigare varit betesmark.

Orrevikskilen. Foto: Lars-Peter Lindh

Foto: Lars-Peter Lindh

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Orrevikskilens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra lös hund
  • campa.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 1972
Areal: cirka 98 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Orrevikskilen ligger intill vägen E6 - Råssö.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.