Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bestorp (Götene)

Foto: Ulf Wiktander

I Bestorp kan du se resultatet av inlandsisens krafter för 10 000 år sedan. Du kan också vandra genom skog och betesmarker.

Bestorp ligger söder om Kinnekulles högsta topp. Här löper så kallade drumliner, ett system av åsar av sten och block som inlandsisen dragit med sig från toppen. På åsarna växer gammal högstammig barrskog. I dalsänkorna mellan åsarna rinner bäckar där lummig lövskog vuxit upp. Skogarna ska få sköta sig själva och åldras på naturens villkor.

I Bestorp finns också stora betesmarker där betesdjuren skapar livsrum för ett artrikt växt- och fågelliv. Arter som trivs här är grusviva, orkidén Sankt Pers nycklar och törnskata. Dessutom bidrar många blommande träd (oxlar, körsbär och äppelträd) till försommarens blomsterprakt och ett rikt insektsliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bestorp men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • cykla annat än på anlagd väg och på Kinnekulle vandringsled
  • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
  • elda
  • medföra okopplad hund
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur
  • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 125 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Bestorp ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Om Natura 2000

Hitta hit

Bestorp ligger mitt på Kinnekulle, både norr och söder om vägen mellan Medelplana och Österplana. Kinnekulle vandringsled löper genom en stor del av reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss