Bestorp (Götene)

Foto: Ulf Wiktander

I Bestorp kan du se resultatet av inlandsisens krafter för 10 000 år sedan. Du kan också vandra genom skog och betesmarker.

Bestorp ligger söder om Kinnekulles högsta topp. Här löper ett system av åsar av sten och block som inlandsisen dragit med sig från toppen, s.k. drumliner. På åsarna växer gammal högstammig barrskog. I dalsänkorna mellan åsarna rinner bäckar där lummig lövskog vuxit upp. Skogarna ska få sköta sig själva och åldras på naturens villkor.

I Bestorp finns också stora betesmarker där betesdjuren skapar livsrum för ett artrikt växt- och fågelliv. Arter som trivs här är grusviva, orkidén Sankt Pers nycklar och törnskata. Dessutom bidrar många blommande träd (oxlar, körsbär och äppelträd) till försommarens blomsterprakt och ett rikt insektsliv.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bestorp men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • cykla annat än på anlagd väg och på Kinnekulle vandringsled
  • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
  • elda
  • medföra okopplad hund
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur
  • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 125 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Bestorp ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Hitta hit

Bestorp ligger mitt på Kinnekulle, både norr och söder om vägen mellan Medelplana och Österplana. Kinnekulle vandringsled löper genom en stor del av reservatet.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.