Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Risbohult

Naturreservatet Risbohult omfattar ett område med större och sammanhängande sumpskogspartier mellan Risbohult-Skogstorp och länsväg 757 samt längs med Mölndalsån. På sina håll har miljöer med rikkärrskaraktär utvecklats.

I naturreservatet finns flera växt- och djurarter som under de senaste årtiondena har minskat i förekomst och som idag bedöms som hotade, sällsynta eller hänsynskrävande, till exempel skuggmossa, dunmossa och hållav. I Mölndalsån finns bland annat flodpärlmussla, öring, elritsa samt övervintrande strömstare och häckande forsärla.

Åsträckan utmed Mölndalsån har nyttjats för kraftutvinning i samband med såg- och kvarnverksamhet. En kvarnruin samt rester efter fördämningar finns ännu.

Från gården Risbohult löper längs kanten av naturreservatet en stenmur som eventuellt utgör del av en gammal fägata.

Vid parkeringsfickan utmed väg 554 står en minnessten som restes i samband med ombyggnad av vägen på 1920- och 30-talen. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till naturreservatet Risbohult, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra fordon utanför allmänna och enskilda vägar upplåtna för allmän trafik
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • elda
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
  • bryta kvistar, skära i barken eller på annat sätt skada levande träd och buskar
  • plocka eller samla in växter och växtdelar. Förbudet avser även svampar på träd samt lavar och mossor. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp för husbehov.
  • samla in insekter med ljusfälla eller andra typer av fällor
  • ta med okopplad hund
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2002
Areal: Cirka 70 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Härryda

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Risbohult ligger söder om vägen från riksväg 40 mot Hindås.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss