Lilla Hasselön

Den nästan kupolformade ön är belägen i Havstensfjorden intill stora farleden in mot Uddevalla. Dess mäktiga terrängen avtecknar sig karaktäristiskt mot det omgivande vattenområdet.

Högsta punkten, 85 meter över havet, är belägen vid öns mitt och härifrån sluttar berget flackt åt väster medan de östra sluttningarna är mer uppbrutna och kuperade. Klippstrand dominerar på alla sidor av ön utom den västra stranden som består av sten och block. Imponerande är den mäktiga klippväggen nära öns sydspets, den så kallade Gaveln, som stupar lodrätt cirka 25 meter.

Varierande växtlighet

Den dominerande vegetationen på ön utgörs av granskog. Skogsbruk har inte bedrivits här på mycket länge vilket gör att stora delar ger intryck av urskog. På de högsta delarna och på östsidan är lövinslaget stort. Tallen är inte särskilt vanlig men de som finns är ofta av imponerande storlek och av hög ålder.

I de fuktigare delarna på östsidan växer rikligt med vitmossor och arter som blodrot, ekbräken, skogskovall, skogsviol och vårfryle. Ön har också öppna partier med ljunghed, enbuskmarker och hällmarksvegetation. Den gamla åkermarken håller på att växa igen med lövskog.

Båtsmanstorp med trädgård

Det gamla båtsmanstorpet Fiskartorpet är väl bevarat och fungerar nu som gäststuga. Huvudbyggnaden, uppförd 1920, är byggd i timmer med torvtak. Trädgården som är anlagd vid samma tid är mycket imponerande med sin rikedom på buskar och träd. En stigslinga har anlagts. Sandstränder finns i vikarna Djupebukt, Kasebukten, Gröna bukt och Säleviken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lilla Hasselöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • campa
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1973
Areal: cirka 222 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss