Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hössna Prästgård

Foto: Peter Wredin

Reservatet ligger i en östvänd sluttning i Ätrans dalgång, i den del som kallas Hössnadalen. Landskapet är delvis mycket kuperat och höjdskillnaden i området är drygt 40 meter. Områdets högsta punkt ligger 300 meter över havet.

Geologiskt domineras området av kalkhaltiga isälvsavlagringar som i kombination med höjdskillnaderna har skapat en hel serie av kalkrika kärr längs sluttningen.

Spår av det förhistoriska kulturlandskapet finns som ger exempel på hur odling, bosättning och vägar kunde se ut under olika epoker. Gruskullarna utgör de tidigaste jordbrukarnas odlingsmarker. På moränmarkerna uppe på dalsidornas sluttningar finns spår efter järnålderns åkrar. Den flacka uppodlade dalbottnen belyser den omfattande uppodling av madmarkerna som skedde under 1800-talet. Inom fornåkerområdet finns fyra gravar, en skålgropsten samt en hålväg registrerade.

Jungfrulin. Foto: Caroline Edelstam

Jungfrulin. Foto: Caroline Edelstam

Rik flora

Vegetationen är mycket artrik och varierad med en rad sällsynta arter. Den intressantaste floran finner man i rikkärren där bland annat kärrknipprot, fjällskära, axag och majviva växer, tillsammans med intressanta mossor som grov källklomossa, piprensarmossa och kalklungmossa. I öppnare och torrare delar finns flera hävdgynnade växter som trollsmultron, backsippa, slåttergubbe, fjällskära, kåltistel, smörboll och jungfrulin.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Hössna prästgård men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka eller gräva upp växter, eller på annat sätt skada vegetationen
  • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra fordon
  • rida
  • medföra okopplad hund
  • sätta upp skylt, affisch eller jämförbar anordning,
  • anordna orienteringskontroll eller snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1998
Areal: cirka 61 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området är tillgängligt från flera håll, men de lämpligaste bilparkeringarna finns vid Hössna kyrka och reningsverket.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss