Lerådalen

Törnskata (vänster) och mindre hackspett förekommer i Lerådalens naturreservat. Foto: Erik Landgren

Lerådalens naturreservat ligger mellan Lerums tätort och Stenkullen. Det är ett karakteristiskt ravinlandskap som utmärks av åns meandrande lopp, betade ravinslänter och uppodlade marker ovanför ravinerna.

Odlingslandskapet är ett av få med lång kontinuitet i närheten av Lerums tätort. Närheten till tätorten gör att området lämpar sig ypperligt för ett tätortsnära naturanpassat friluftsliv. Naturvärdena i dalgången är i första hand knutna till områdets betes- och slåttermarker, dess geologi och till själva vattendraget.

Föreskrifter

Du är välkommen till Lerådalens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld annat än i av förvaltaren anvisade eldstäder
 • tälta på platser som av förvaltaren har pekats ut som olämpliga
 • ställa upp husvagn
 • rida på andra än av förvaltaren anvisade områden
 • framföra motorfordon
 • utplantera växter eller djur
 • gräva upp växter
 • medföra okopplad hund
 • skada träd och buskar genom exempelvis brytning av kvistar
 • ta död ved.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012, ändrad gräns 2014
Areal: cirka 46 hektar
Naturvårdsförvaltare: Lerums kommun
Kommun: Lerum

Hitta hit

Området ligger i direkt anslutning till Stenkullen och Lerums samhällen och kan lätt nås till fots. En parkeringsplats är planerad på Stillestorpsvägen i områdets norra del.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.