Yttre Bodane

Foto: Hans Alexandersson

Yttre Bodane är ett örikt skogs- och skärgårdslandskap. Här finns vacker natur och riksintressanta lämningar från bronsåldern.

Tallen dominerar större delen av området. Största delen av skogen är 70-110 år gammal. I skogen växer lingon, blåbär, kråkris samt skogsfräken, kruståtel och linnéa.

Av strandtyper är lerstranden den artrikaste och där kan man finna dyveronika, sumpförgätmigej och gåsört.

Fågellivet är rikt, med bland annat storlom, småskrake, fiskgjuse, skäggdopping, vattenrall, enkelbeckasin, orre, tjäder, nattskärra, tofsmes och spillkråka. Yttre Bodane är också en intressant sträckfågellokal om höstarna.

I området finns vandringsleder, naturhamn och tillgänglighetsanpassad brygga med kanotisättning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Yttre Bodane men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka blommor, gräs, mossor och lavar
 • gräva upp växter och bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • uppehålla sig inom områden med rovfågelsbon eller kolonihäckande fåglar eller vidta åtgärder, som kan verka störande på djurlivet till exempel genom närgången fotografering av bo- och yngelplatser
 • medföra okopplad hund
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • ställa upp husvagn
 • campa eller ankra längre tid än två dygn
 • framföra motorfordon eller terrängmotorfordon
 • framföra motorbåt med högre hastighet än fem knop
 • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1974
Areal: cirka 920 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området ligger cirka 7 km nordost om Köpmannebro och kan nås både med bil och båt. Från riksväg 45 leder småvägar in till naturreservatet.

Parkeringsplatsen ligger ungefär en halv kilometer söder om gården Ängen. Med båt är flera platser lätta att nå och en segelled för småbåtar finns utmärkt genom skärgården.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss