Länsstyrelsen Dalarna – Dalarna

KALENDER

 • 26 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.30
  Vård och restaurering av jordkällare Du får både historik om jordkällare samt tips på restaureringsåtgärder.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 sep 2021 Klocka som ikon 10.00 - 14.30
  En digital dag om återvändande och återintegration Länsstyrelserna bjuder in till en dag som fokuserar på samlade erfarenheter om återvändande och återintegration. Dagen kommer att ge exempel på hur de som återvänder och ska återintegreras upplever pr...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 05 okt 2021 Klocka som ikon 14.00 - 16.00
  Workshop om skärmtid, datorspel och spel om pengar Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelserna har därför tagit fram ett kunskapsstöd som kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion o...

  Anmäl dig här – senast 30 september

 • 06 okt 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbinarium Rasism i arbetslivet, tillfälle 2 Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala ...

  Anmäl dig här – senast 29 september

Om oss

Krisberedskapsveckan

Måndag den 27 september startar den årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan. Syftet med veckan är att öka allmänhetens kunskap om Sveriges kris- och krigsberedskap.

Besöksmål

Vandra på hösten

Hösten är den perfekta årstiden för vandring! Här kan du söka bland alla Dalarnas naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer för din vandring. Välkommen ut!

Djur

Älgjakt i Dalarna

Läs om jakttider, fällavgift och hur du ska slutrapportera älgjakten. I norra Dalarna startade älgjakten 1:a september, i de södra delarna av länet börjar den 8:e oktober.

NYHETER

 • 2021-09-23

  Krisberedskapsveckan 2021 i Dalarna

  Måndag den 27 september startar den årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan. Syftet med veckan är att öka allmän...
 • 2021-09-22

  Covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

  Idag, den 22 september 2021, har riksdagen beslutat att förlänga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridn...
 • 2021-09-22

  Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, två nya rapporter

  Två rapporter har tagits fram för att stödja genomförande och uppföljning av regeringens nationella strategi för att föreb...