Länsstyrelsen Dalarna – Dalarna

Vintriga villor med snö på taken. Foto. 

Gör ditt hus energieffektivt

Bor du i en villa eller ett småhus som värms upp med el eller gas? Då kan du få ekonomiskt stöd för att göra ditt hus mer energieffektivt. Du behöver ansöka om bidrag inom 4 månader från det att du har påbörjat åtgärderna, dock senast den 1 juni 2025.

KALENDER

 • 12 dec 2023 Klocka som ikon 09.30 - 15.00
  Idéworkshop: Naturbaserade lösningar för klimatanpassning Vi bjuder in dig som äger, förvaltar, exploaterar eller nyttjar mark och skog i gränsområdet till en idéworkshop för att diskutera naturbaserade lösningar för klimatanpassning. Vilka lösningar känner ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 31 dec 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Grundläggande livsmedelsutbildning via digitala självstudier Nu erbjuder vi en digital utbildning i livsmedelshygien via självstudier under november och december. Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien för att hantera mat på ett säker...

  Anmäl dig här – senast 17 december

 • 23 jan 2024 Klocka som ikon 08.30 - 12.30
  Starta livsmedelsverksamhet, digital föreläsning Planerar du att starta en livsmedelsverksamhet? Nu erbjuder vi en digital och kostnadsfri föreläsning som ger dig matnyttig information inför din verksamhetsstart. Informationen under kursen är allmän...

  Anmäl dig här – senast 14 januari

 • 24 jan 2024 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Lansering ”Gängsnacket”: Kan du ta snacket med barn och unga om riskerna med gän... Känner du igen de vanligaste varningstecken, som tyder på att ett barn lockas in i kriminella gäng? Vet du vilka risk- och skyddsfaktorer du ska ge akt på? Behöver du stöd för att börja prata om riske...

  Anmäl dig här – senast 18 januari

Blått vatten med ljusgröna alger som flyter. Övergödning. 

Om oss

Lokala vattenvårdsprojekt

Ansök om för bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Övergödningsinsatser är det högst prioriterade området men du kan söka även för andra åtgärder. Senast 31 januari 2024.

Vildsvin i profil. Bakgrunden är lummig skog.

Djur

Afrikansk svinpest

Smittan konstaterades i september i Västmanlands län som gränsar till Dalarna. Jordbruksverket har fattat nytt beslut och Dalarna omfattas inte längre av restriktioner.

Samhälle

Ska du åka snöskoter?

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Här är reglerna du behöver känna till.

NYHETER

 • 2023-12-05

  Uppföljning av kommunernas och regionernas funktionsrättsarbete

  Under 2023 har länsstyrelserna gjort regionala kartläggningar av kommunernas och regionernas strategiska funktionsrättsarbete. Resultatet, sammanställt i en nationell rapport, visar att det har gjorts förflyttningar i rätt riktning under de senaste sex åren men även att det finns fortsatt behov av stöd.
 • 2023-12-01

  Tillgången till kontanta betaltjänster minskar

  År 2023 är tillgången till betalkonto, internetbank, BankID, bankkort och Swish avgörande för möjligheten till att göra be...
 • 2023-11-21

  Isfiskepremiär på Rörsjöarna

  Äntligen är det dags – isen har lagt sig och mellan 25 november och 3 december öppnar vi för isfiskepremiär i Rörsjöarna p...
 • 2023-11-17

  Nu kan du söka bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

  Nu startar en ny ansökningsomgång för bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Övergödningsinsatser är fortsatt det h...

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss