Länsstyrelsen Dalarna – Dalarna

KALENDER

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 09.30 - 11.30
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – maj Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 14 maj

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 13.15 - 14.15
  Migrationsverket informerar om aprilprognosen Länsstyrelsen Dalarna i samverkan med Migrationsverket bjuder in till ett informationstillfälle om den senaste prognosen.

  Anmäl dig här – senast 17 maj

 • 25 maj 2021 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Konferens om säkra och trygga skolor Många kommuner i länet har de senaste månaderna rapporterat om problem i skolmiljö, det handlar om klotter och annan skadegörelse, narkotika och anlagda bränder. Vi vet också att skolan är en av de va...

  Anmäl dig här – senast 20 maj

 • 26 27 maj 2021 Klocka som ikon Heldag
  Grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF) Länsstyrelserna i Mälarlänen bjuder in dig som miljöinspektör på kommun eller länsstyrelse till en grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF) under två halvdagar. Utbildningen pas...

  Anmäl dig här – senast 19 maj

Dukat bord med vitt porslin och vita servetter.

Samhälle

Lokalhyresstöd till utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker lokalhyran för hyresgäster i branscher drabbade av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd för perioden 1 januari - 31 mars. Ansökan öppnar 3 maj.

Om oss

Skydda dina tama fjäderfän mot fågelinfluensa

Sedan i höstas har det pågått omfattande utbrott av fågelinfluensa i Sverige. Många vilda fåglar flyttar nu norrut och risken för smittspridning uppåt i landet är därför stor. Här kan du läsa mer.

Om oss

Fira demokratin med oss!

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021 och i Dalarna firar vi genom en demokrativecka! Tillsammans med aktörer från hela länet lyfter vi demokratifrågor genom digitala seminarier och en demokratistuga.

NYHETER

 • 2021-05-11

  Aktuellt läge gällande vårflod

  Denna vecka startar vårfloden i Dalälven. Den är senare än vanligt på grund av att vi haft en kallare period med mindre sn...
 • 2021-05-07

  Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 7 maj 2021

  Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndig...
 • 2021-05-06

  Preliminära resultat av utvärderingen av brottsförebyggande arbete i Ludvika och Fagersta

  Nu har projektgruppen för processutvärdering av arbetet med lägesrapportering och medborgarlöften i Ludvika och Fagersta p...