Skåningstorpskärret

Vaxnycklar. Foto: Peter Flodin

Skåningstorpskärret ligger norr om Kärnsjukhuset, i norra delen av Skövde och är ett så kallat extremrikkärr. Kärret får sin vattenförsörjning genom ett flertal källor utmed Billingens östra sluttning.

Kärrets vegetation är betingad av det kalkhaltiga vatten som väller fram i källorna. Kalkhalten är så hög att aktiv tuffbildning förekommer (kalk fälls ut kring växtdelar). I kärrets centrala del finns ett axagkärr. Här finner du orkidéerna blodnycklar, vaxnycklar, flugblomster och kärrknipprot.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Skåningstorpskärret men tänk på att det inte är tillåtet att skada växtligheten, exempelvis genom att hugga ned träd och buskar, plocka blommor eller gräva upp växter.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Bildat: 1970
Areal: cirka 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Skövde kommun
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Reservatet nås via en avtagsväg vid Mariestadsvägen eller anslutning från Billingeleden.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.