Demokratistugan i Skåne

Demokratistugan i Skåne

Sveriges demokrati fyller 100 år. Det firar vi bland annat genom att Demokratistugan kommer till Skåne. I Demokratistugan finns utställningar om demokratins utveckling och den bjuder också på ett brett program med lokala arrangörer och kända talare. Demokratistugan kan besökas på plats på Gustav Adolfs torg i Malmö mellan klockan 9-17 mellan den 22 - 27 oktober. Flertalet av arrangemangen sänds även digitalt.

KALENDER

 • 15 15 sep 2021 dec 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Enskild rådgivning i höst - Mångfald och jordhälsa på hästgården Rådgivningen riktar sig till dig som har eller sköter mark där hästar vistas och som vill gynna mångfald, pollinering samt nå en större motståndskraft mot torka och intensiv nederbörd.

  Anmäl dig här – senast 17 november

 • 22 27 okt 2021 Klocka som ikon 09.00 - 17.00
  Demokratistugan i Skåne Sveriges demokrati fyller 100 år. Det firar vi bland annat genom att Demokratistugan kommer till Skåne den 22 - 27 oktober. I Demokratistugan finns utställningar om demokratins utveckling och bjuder o...

  Ingen anmälan krävs

 • 25 22 okt 2021 nov 2021 Klocka som ikon För tider, se program
  Grundutbildning i Motiverande samtal Utbildning i MI, Motiverande samtal, för dig som arbetar med barn och unga.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 27 okt 2021 Klocka som ikon 08.30 - 12.00
  Utbildning i FREDA kortfrågor Välkommen till en utbildning i FREDA kortfrågor - en utbildning om att upptäcka och fråga om våldsutsatthet.

  Anmälningsdatum är passerat

Klimatklivet

Om oss

Digital träff om stöd ur Klimatklivet

Vi håller en digital träff där du får handfasta tips om hur du söker klimatinvesteringsstöd. Den 28 oktober 15.00-15.45. Läs mer här.

Händer arbetar vid papper i pärm och tangentbord.

Bo och leva

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av pandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Sista ansökningsdag för stödperioden juli till september 2021 är den 30 november 2021.

Knubbsäl. Foto: Mostphotos

Om oss

Känsliga områden på Måkläppen får besöksförbud året om

Vi har beslutat om beträdandeförbud för två områden inom naturreservatet Måkläppen. Förbudet införs för att skydda sälarna från störningar från reservatets besökare.

Illustration av mynt.

Bo och leva

Lönegaranti

Lönegaranti är ett skydd för dig när din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och du inte får ut din lön.

Illustration av coronavirus.

Om oss

Länsstyrelsens roll under pandemin

Här hittar du nyhetsbrev med veckans lägesbild och information om Länsstyrelsens roll i arbetet med covid-19. Här finns också länkar till ansvariga myndigheters information om covid-19.

Illustration av betalkort, telefon och dator.

Bo och leva

Kom igång med digitala betalningar

Vill du eller någon i din närhet komma igång med digitala betalningar? Vi har enkla steg för steg-guider och filmer om hur du kommer igång med BankId och Swish.

NYHETER

 • 2021-10-22

  Fördelningen av nyanlända i Skåne för 2022

  Nästa år anvisas 921 personer till Skåne. Det beslutade regeringen i slutet av september då länstalen för mottagandet av nyanlända enligt bosättningslagen fastställdes. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om fördelningen mellan länets kommuner.
 • 2021-10-19

  Rapport om Skånes vilda bin

  Länsstyrelsen Skåne har släppt en ny rapport med de senaste vetenskapliga rönen om vilda bin i Skåne. Rapporten är en samm...
 • 2021-10-13

  Vi söker Notarius publicus i Åstorp

  Uppdraget som notarius publicus i Åstorp kommun är ledigt att söka.
 • 2021-10-13

  Vi söker biträdande Notarius publicus i Ystad

  Uppdraget som biträdande notarius publicus i Ystads kommun är ledigt att söka.