Illustration av coronavirus.

Information om arbetet med coronaviruset /covid-19

Här hittar Länsstyrelsens nyhetsbrev med veckans lägesbild och information om Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19. Här hittar du också länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och covid-19.

KALENDER

Bo och leva

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Den 1 juni träder regeringens förändringar i begränsningsförordningen i kraft. Läs mer om dem här, och om vad som gäller för den tillfälliga covid-19-lagen, som Länsstyrelsen tillsynar.

Kvinna som skriver på en laptop

Bo och leva

Omsättningsstöd till handelsbolag

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperiod öppnar 29 mars.

Dukat bord med vitt porslin och vita servetter.

Samhälle

Lokalhyresstöd till utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker lokalhyran för hyresgäster i branscher drabbade av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd för perioden 1 januari - 31 mars. Ansökan öppnar 3 maj.

Jätteloka. Foto: MOSTPHOTOS

Djur

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Om oss

Informationsfilmer på flera språk om vaccination mot covid-19

Informationsfilmerna om vaccination mot covid-19 finns att se på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, engelska och svenska.

Vita gåäss i inhängnad.

Djur

Information om smittskydd

Regler kring smittskydd och smittor som ska anmälas.

NYHETER

 • 2021-06-11

  Hur står det till med hotade växter i Skåne?

  Inom floraväkteriet, i regi av Lunds botaniska förening, har länets mest sällsynta växtarter övervakats under åren 2015 till 2020 och Länsstyrelsen Skåne har nu publicerat en ny rapport om hur det går för Skånes hotade kärlväxter.
 • 2021-06-11

  Förslag till framtida marina skydd i Öresund

  Länsstyrelsen Skåne har, enligt ett regeringsuppdrag, tagit fram förslag på nya områden som anses lämpliga för framtida om...
 • 2021-06-08

  Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 23

  Majoriteten av länen lyfter privata sammankomster som ett område med risk för ökad smittspridning. Efterlevnaden minskar b...
 • 2021-06-08

  Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 22: Tillsyn på partybussar

  Under vecka 22 har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn fokuserat på partybussar i samband med studentutsläpp. Landskrona h...