Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Person som håller telefon

Med anledning av omvärldsläget

Rysslands invasion av Ukraina påverkar omvärlden och Sverige på flera olika sätt. Länsstyrelsen har fått flera uppdrag för att möta de behov som uppstått. Ett uppdrag är att vi veckovis redovisar lägesbilder över hur det svenska samhället påverkas. På sidan publiceras både nationella och Skånska lägesbilder. Här finns även information och vanliga frågor relaterade till krisberedskap och civilt försvar.

KALENDER

 • 11 27 apr 2022 okt 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik Välkommen till en utbildning med syftet att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 17 07 aug 2022 sep 2022 Klocka som ikon 09.00 - 09.45
  Informationsträffar om Klimatklivet Dags att effektivisera eller förbättra? Tänker du ta hjälp av Klimatklivet? Vi erbjuder tre digitala träffar där du kan få råd gällande din ansökan.

  Ingen anmälan krävs

 • 23 22 aug 2022 sep 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Samtal om våld Välkommen till en utbildning om att möta våldsutövare i samtal som syftar till förändring.  

  Anmälningsdatum är passerat

 • 30 aug 2022 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Informations- och dialogmöte  Om kommunernas mottagande av anvisade personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

  Anmäl dig här – senast 24 augusti

Fisk som hålls i av barn med orange flytväst.

Djur

Regler för fiske

För att skydda och bevara fiskebeståndet finns det regler du behöver känna till. Det handlar till exempel om vilka fiskeredskap du får använda och vilka tider på året du får fiska.

Illustration med svensk flagga och röd husgavel mot blå himmel.

Vägledning för dig som är ny i Sverige på Informationsverige.se

På Informationsverige.se finns vägledning för dig som är ny i Sverige. Webbplatsen finns på flera språk.

Immeln Foto: Mostphotos

Besöksmål

Besök ett naturreservat

Våren är på väg och naturen vaknar! Varför inte besöka ett av Skånes många naturreservat?

NYHETER

 • Länsstyrelsen Skånes vapen
  2022-06-25

  Sex döda får vid sannolikt vargangrepp

  Länsstyrelsen Skåne har idag besiktigat ett angrepp på får vid Röstånga i Svalövs kommun. Fåren hade skador som bedöms vara gjorda av varg. Sex får dödades vid angreppet.
 • 2022-06-23

  Nytt uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

  Regeringen ger Länsstyrelsen och flera myndigheter i uppdrag att ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes fö...
 • 2022-06-15

  Ökad sysselsättning inom statlig sektor

  Länsstyrelsen har för andra året i rad kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar...
 • 2022-06-14

  Nationell dialog om krisberedskap

  Dialog om gemensamma frågor och utbyte av erfarenheter från hanterade kriser stod på agendan när samtliga landshövdingar, ...