Fegen

Vindskydd vid vatten bland träd.

Foto: Västkuststiftelsen

Sjön Fegen anses som en av södra Sveriges mest skyddsvärda sjöar och är en av de större sjöarna i sydvästra Sverige. Fegen ligger i tre län och tre olika kommuner.

Naturreservatet omfattar såväl sjön Fegen som omgivande skogar. Barrskog omsluter sjön men på en del platser öppnar sig landskapet kring gårdar och hagmarker och det är även här det finns fina lövskogsbestånd med bok och andra lövträd. Fegen med angränsande sjöar som Spaden, Svansjön och Kalvsjön har gott om små skyddade vikar, utskjutande uddar och ett 70-tal öar och skär vilket gjort dem till populära kanotvatten. Här finns också ett system med iordningställda lägerplatser där man kan övernatta.

Kommunerna samarbetar om turistinformation i området.

Om Fegen på visistfegens webbplats (visitfegen.se) Länk till annan webbplats.

Sjön är näringsfattig och har ett största djup på 38 meter. Årligen utförs kalkning för att hindra sjön att bli försurad. Fegen avvattnas via Svansjöarna till Kalvsjön och sen vidare ner via Lillån till Ätran.

I sjön finns den omtalade vårlekande siklöjan som här har sin enda förekomst i Sverige. Förutom denna finns ytterligare 16 fiskarter i sjön, nämligen gädda, abborre, gös, gers, bergsimpa, storsik, siklöja, mört, sarv, braxen, björkna, ruda, benlöja, sutare, lake och ål. Fågellivet är rikt och här häckar såväl fiskgjuse som storlom.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Fegen men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • under tiden 1 april - 31 juli färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområde
 • under tiden 1 april - 31 juli på sjön Fegen framföra motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • tälta eller ställa upp husvagn utom på platser som anvisats av förvaltaren (där får man campa i högst två dygn).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 1980. Nytt beslut 2010.
Areal: cirka 3 165 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen, Länsstyrelsen i Halland och Jönköping
Kommun: Svenljunga, Falkenberg, Gislaved

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Fegenområdet ligger i sydöstra delen av Svenljunga kommun och gränsar till Halland och Småland.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Buss: Busshållplatserna Orrvägen och Solvik finns längs väg 153 mot samhället Fegen, i nära anslutning till reservatet.

Cykel: Ätranbaneleden slutar i Fegens samhälle vid reservatet.

Om Ätranbaneleden på Falkenbergs kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss