Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sunnersiken

Foto: Johan Jannert

Sunnersiken ligger på Sydbillingen. Det är ett barrskogsreservat med gott om död ved, både stående och liggande. Terrängen är ganska kuperad och bitvis blockig.

Mycket av den döda veden ligger fuktigt till. Det betyder en rik mossflora. Här trivs exempelvis den ovanliga långfliksmossan. De döda träden ger också området ett rikt insekts- och fågelliv.

Marken användes för utmarksbete fram till mitten av 1800-talet. Så sent som i slutet av 1800-talet fanns ännu uppodlad mark kring Ötorpet, i östra delen av naturreservatet. Du kan fortfarande se ruinerna av torpet.

Området är svårtillgängligt. Det finns inga vandringsleder till eller inom naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sydbillingens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • störa djurlivet
  • framföra motordrivet fordon
  • samla in vedlevande insekter, mossor, lavar eller svamp
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • utplantera växt- eller djurarter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2008
Areal: 23 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kommun: Falköping

Hitta hit

Sunnersiken ligger på Sydbillingen, cirka åtta kilometer nordost om Broddetorp i Falköpings kommun. Strax söder om Sunnersiken ligger Bjärsjön.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss