Säby kile

Säby kile ligger på västsidan av Tjörn, norr om Breviks kile. Hela viken är grund och den omges av strandängar.

I den inre delen av kilen mynnar Mabäcken och Säby å, som är havsöringsförande. Vattenområdet i Säby kile karaktäriseras av mjukbottnar med framförallt natingarter och alger. Kilen är därför viktig som reproduktions- och uppväxtplats för många fiskar. Viken har också ett stort värde som rast- och näringsplats för många fågelarter. 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Säby kile, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • uppföra helt ny byggnad med undantag för anläggning som behövs för yrkesfisket och ej tillgodoser bostadsändamål
  • utföra schaktning, tippning, fyllning, sprängning eller muddring. De årensningar med mera som behövs för jordbruket får dock utföras efter samråd med länsstyrelsen
  • anlägga ny eller utbygga befintlig brygga eller båthamn
  • anordna bojförtöjning eller annan fast förankring
  • anlägga parkeringsplats.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1984
Areal: cirka 63 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Hitta hit

Lättast når man reservatet via den gamla brukningsvägen ut till Säby ö, som dock inte är tillåten för biltrafik.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.