Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Säby kile

Säby kile ligger på västsidan av Tjörn, norr om Breviks kile. Hela viken är grund och den omges av strandängar.

I den inre delen av kilen mynnar Mabäcken och Säby å, som är havsöringsförande. Vattenområdet i Säby kile karaktäriseras av mjukbottnar med framförallt natingarter och alger. Kilen är därför viktig som reproduktions- och uppväxtplats för många fiskar. Viken har också ett stort värde som rast- och näringsplats för många fågelarter. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Säby kile, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • uppföra helt ny byggnad med undantag för anläggning som behövs för yrkesfisket och ej tillgodoser bostadsändamål
  • utföra schaktning, tippning, fyllning, sprängning eller muddring. De årensningar med mera som behövs för jordbruket får dock utföras efter samråd med länsstyrelsen
  • anlägga ny eller utbygga befintlig brygga eller båthamn
  • anordna bojförtöjning eller annan fast förankring
  • anlägga parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1984
Areal: cirka 63 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Hitta hit

Lättast når man reservatet via den gamla brukningsvägen ut till Säby ö, som dock inte är tillåten för biltrafik.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss