Syltängarnas domänreservat

Naturreservatet Syltängarna domänreservat ligger cirka 10 kilometer sydväst om Skara. Reservatet består av sluten lövskog där gamla ekar dominerar, med inslag av enbuskar. I den inre delen av reservatet finns ett alkärr. 

Ekskogen är cirka 190 år gammal med undantag för den västra delen där den är något yngre. Skogen har gallrats för att gynna ekarna, som är det trädslag i Sverige som är värd till flest insekter, svampar och lavar.

Gulsparv. Foto: Erik Landgren

Gulsparv. Foto: Erik Landgren

Syftet med naturreservatet är att bevara och främja mycket gammal ekskog som förr haft en betydande utbredning i området. Detta skapar goda chanser för de djur och växter som är beroende av gammal ekskog.

Vegetationen är ganska artfattig vilket är typiskt för sluten ekskog. Typiska arter är till exempel vitsippa, liljekonvalj, grönvit nattviol och ormbär. Fågelarter som är vanliga är bofink, svartvit flugsnappare, gulsparv, trädpiplärka och större hackspett. Kattuggla häckar i området. Området är lättillgängligt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Syltängarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon annat än på befintlig bilväg
 • parkera annat än på anvisade parkeringsplatser
 • ställa upp husvagn, husbil eller tälta
 • cykla eller rida annat än på befintlig skogsbilväg
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 14 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skara

Hitta hit

Syltängarna domänreservat ligger cirka 7 kilometer sydväst om Skara och cirka 4 kilometer söder om Ardala och E20 vid östgående avtagsväg till vägen mot Norra Vånga. Parkeringsplats.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss