Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gustavsbergsområdet

Foto: Tord Wennerblom

Gustavsbergsområdet ligger vid sydsidan av Byfjorden. Centralt i området finns den välkända badorten Gustafsberg med anor från 1700-talet.

Gustafsbergsområdet har stor betydelse för rekreation för tätortsbefolkningen i Uddevalla men har också ett betydande turistiskt intresse. En stor attraktion utgör den välbevarade och kulturhistoriskt intressanta badortsbebyggelsen, som idag bland annat inrymmer ett vandrarhem. Även den anslutande parken är sevärd. Området är genomdraget av småvägar och stigar. Vid Lindesnäs finns en allmän badplats.

Bodeleån, Gustafsbergsområdet. Foto: Tord Wennerblom

Bodeleån, Gustafsbergsområdet. Foto: Tord Wennerblom

Flora och fauna

Barrskog med framförallt gran täcker större delen av den bergbundna terrängen inom området. I öster längs infartsvägen till Uddevalla finns lägre partier, där den starkt meandrande Bodeleån skär djupt ned i lerrika sediment. Ravinsluttningarna, som tidigare var hagmark och hölls öppna genom bete, präglas numera av lundvegetation med rik markflora. Även fågellivet är intressant med arter som bland annat forsärla och strömstare. Vattendraget har också en reproducerande öringstam.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gustafsbergsområdets naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • i skogsmark rida på annat än särskilt iordningställda och skyltade ridstigar.

 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1980
Areal: cirka 278 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Gustafsberg ligger alldeles söder om Uddevalla tätort. Du kommer lättast hit genom att ta av från E6:an vid Bratterödsmotet och köra den gamla vägen mot Uddevallas södra infart.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss