Kragenäs

Kragenäs naturreservat utgörs av grunda havsvikar, betesmarker, lövskogar och strandängar.

Naturreservatet omfattar strand- och vattenområden kring Galtöleran som har stora naturvärden. Området med sin grunda botten och sitt rika marina växt- och djurliv, är ett betydelsefullt näringsområde för sim- och vadarefåglar. Mest iögonenfallande för besökaren är kanske den ekhage som ligger alldeles intill Kragenäs gård. Här finns mycket grova lövträd - en bristvara utmed Bohuskusten. I de åldrande träden trivs sällsynta insekter, bland annat den sällsynta läderbaggen. Inom reservatet finns också en mycket fin gammal kusttallskog.

På klipphällarna vid stranden norr om parkeringsplatsen finns ett lämpligt ställe för fågelobservationer. I anslutning till naturreservatet har Göteborgs scoutdistrikt en lägerplats.

Foto: Hans Alexandersson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kragenäs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats
  • framföra motordrivet fordon utanför allmän väg
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
  • medföra okopplad hund
  • samla vedlevande insekter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1999
Areal: cirka 340 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger på Tanumskusten, strax söder om Galtö, ungefär mitt emellan Strömstad och Grebbestad. Det nås via vägen ut mot Resö.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss