Grinnsjö domänreservat

Reservatet som ligger inne på den centrala delen av Hunneberg omfattar de båda torpen Grinnsjö i norr och Fagerhult i söder samt mellanliggande skog och myrmark.

De båda torpmiljöerna tillhör de mest värdefulla på bergen med en rik slåttergynnad flora och förekomst av den sällsynta klockgentianan. Bland de slåttergynnade arterna finns exempelvis smörboll, jungfrulin, slåttergubbe, darrgräs och kattfot.

Skogen består till stor del av cirka nittioårig barrblandskog. I anslutning till torpen förekommer alm, lind, oxel, ask, ek och hästkastanj. De båda torpen omnämns första gången 1640. Det nuvarande husets timmerstomme vid Grinnsjö är troligen från 1700-talet. Från 1907 har Fagerhult fungerat som lunchplats i samband med de kungliga älgjakterna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Grinnsjö domänreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på anlagda vägar
  • tälta annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats
  • elda annat än på anvisade platser
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet vistas nära rovfågelbo, lya eller gryt
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur annat än i samband med jakt
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 38 hektar
Naturvårdsförvaltare: Sveaskog
Kommun: Vänersborg

Hitta hit

Grinnsjö ligger på södra sidan av Hunneberg. Du tar dig lättast dit från Västra Tunhem.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss