Snöfall i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ösan

Ösan, en stig

Ösans naturreservat ligger öster om Billingsfors på en halvö i Laxsjön. Här finns en varierad natur med lättvandrade stigar. Badplats och vindskydd finns också.

 

Ösan, vid Laxsjön

I naturreservatet finns gamla grova lövträd, bland annat ek, lind, lönn, sälg och asp samt en hel del grova äldre tallar och granar.

Floran är rik och man kan hitta trolldruva, sötvedel, ormbär, glansnäva, kungsmynta, hässleklocka och rikligt med blåsippor.

Även fågellivet är rikt. Mindre hackspett, fiskgjuse, grönsångare, gök och rödstjärt är några arter som man har god chans att träffa på.

Området har sedan länge använts för friluftsliv. Stigar finns och det är lätt att angöra med kanot. Flera av ständerna är lämpliga för bad. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ösan. Tänk dock på att det inte är tillåtet att

 • ställa upp husvagn eller husbil
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och
 • kullfallna träd och buskar
  samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar, insekter eller vedlevande svampar. Bär, matsvampar och ej fridlysta blommor får dock plockas för privat bruk
 • störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • medföra okopplad hund med undantag för eftersök av skadat vilt och med undantag för jakt på rådjur under månaderna november-december
 • framföra motordrivet fordon eller rida, annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift/klotter
 • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar för fler än 50 personer
 • elda på annan plats än på iordningställda grillplatser, där kommunen håller med ved
 • utplantera djur- eller växtart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2011
Areal: ca 35 hektar
Naturvårdsförvaltare: Bengtsfors kommun
Kommun: Bengtsfors

Ösan är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Sväng av strax norr om slussen och väg 172 i Billingsfors mot Munksjö Papers skylt huvudkontor och skylt Strandvägen. Följ sedan Strandvägen ända ut.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss