Ösan

Ösan, en stig

Ösans naturreservat ligger öster om Billingsfors på en halvö i Laxsjön. Här finns en varierad natur med lättvandrade stigar. Badplats och vindskydd finns också.

 

Ösan, vid Laxsjön

I naturreservatet finns gamla grova lövträd, bland annat ek, lind, lönn, sälg och asp samt en hel del grova äldre tallar och granar.

Floran är rik och man kan hitta trolldruva, sötvedel, ormbär, glansnäva, kungsmynta, hässleklocka och rikligt med blåsippor.

Även fågellivet är rikt. Mindre hackspett, fiskgjuse, grönsångare, gök och rödstjärt är några arter som man har god chans att träffa på.

Området har sedan länge använts för friluftsliv. Stigar finns och det är lätt att angöra med kanot. Flera av ständerna är lämpliga för bad. 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ösan. Tänk dock på att det inte är tillåtet att

 • ställa upp husvagn eller husbil
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och
 • kullfallna träd och buskar
  samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar, insekter eller vedlevande svampar. Bär, matsvampar och ej fridlysta blommor får dock plockas för privat bruk
 • störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • medföra okopplad hund med undantag för eftersök av skadat vilt och med undantag för jakt på rådjur under månaderna november-december
 • framföra motordrivet fordon eller rida, annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift/klotter
 • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar för fler än 50 personer
 • elda på annan plats än på iordningställda grillplatser, där kommunen håller med ved
 • utplantera djur- eller växtart.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011
Areal: ca 35 hektar
Naturvårdsförvaltare: Bengtsfors kommun
Kommun: Bengtsfors

Ösan är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Sväng av strax norr om slussen och väg 172 i Billingsfors mot Munksjö Papers skylt huvudkontor och skylt Strandvägen. Följ sedan Strandvägen ända ut.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.