Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Östen

Sjön Östen är en av landets mest värdefulla fågelsjöar. Sjön är en viktig rastlokal som gäss, svanar, änder och vadare behöver under sin flyttning.

Under ett par veckor då isen släpper rastar mycket gäss i sjön. Nästan alla arter av gäss som finns i Sverige besöker Östen, bland annat fjällgås. Sjön och omgivningarna är värdefulla som rastplats för många vadarfåglar, både vid höst- och vårsträcken. Här kan du se, eller höra, ovanliga häckande fågelarter som dubbelbeckasin, småfläckig sumphöna, gräshoppsångare, kornknarr och näktergal.

Östen är en grund lerslättssjö med näringsrikt vatten och riklig vegetation. Runt större delen av sjön finns ett bälte med säv och bladvass som in mot land övergår i högvuxna gräs- och starrmarker. Genom sjön rinner de båda åarna Tidan och Ösan.

Östens vattennivå har sänkts flera gånger vilket i kombination med långvarig tillförsel av näringsämnen har lett till igenväxning. En stor del av Östens strandängar hävdas och sköts med bete och slåtter. Hävden håller strandängarna öppna och gynnar många fågelarter. När betesdjur betar i strandkanten bildas en öppen vegetationsfri zon innanför vassbältet. Denna "blå bård" är en mycket produktionsrik miljö där ungfåglar lätt finner föda.

Bästa tiden för ett besök vid Östen är mars-april, före och under islossningen. Fågellivet kan studeras från bland annat fågeltornen och fågelplattformen. Dessa når du från parkeringsplatsen vid Logården.

Äldre landskap

På Logården norr om Odensåkers kyrka finns ett levande kulturlandskap i form av åkrar och hagmarker med en rad odlingsrösen och stenmurar. I sluttningen ner mot sjön Östens strandängar finns spår av sjöns tidigare strandlinjer.

Den gamla ladugården på Logården har byggts om till informationscentrum för Östen. Här finns utställningar, information, kaffeservering och hembygdsföreningens föremålssamlingar.

Bilväg för bättre tillgänglighet

Bilar med funktionsnedsatta passagerare får köra ner till plattformen med bil. Där finns en mindre parkeringsplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Östens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • köra med motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser
 • parkera motorfordon annat än på särskilt anvisade platser
 • köra motorbåt eller annan motordriven vattenfarkost
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
 • ta med okopplad hund
 • elda
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller jämförlig anordning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 1994
Areal: cirka 1 423 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde, Töreboda, Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Sjön Östen ligger norr om Skövde, öster om väg 48 mellan Skövde och Mariestad. Parkering finns vid Logården norr om Odensåkers kyrka.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss