Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lilla Boda

En stor del av Lilla Bodas marker har mycket höga naturvärden med ovanligt stor mängd stående och liggande döda träd som man annars sällan ser i södra Sverige utanför befintliga naturskogsreservat.

På höjderna växer tall och lägre delar växer gran med inslag av ek och klibbal. Flera olika fuktighetskrävande och skyddsvärda mossor finns i området. Även i områdets sumpskogar finns naturvårdsintressanta lavar, svampar och mossor. Områdets växter är inte närmare undersökta men arter som grönpyrola och den lilla orkidén knärot förekommer i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Lilla Boda men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • Fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
  • Tälta mer än ett dygn, eller ställa upp husvagn/husbil
  • Utplantera främmande växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2017
Areal: cirka 87 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Trollhättan

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2 kilometer sydost om Upphärad och nås via väg 2011.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss