Ryxö

Foto: Martin Fransson

Ryxö naturreservat ligger på ön Rixö, mitt i Brofjorden någon mil norr om Lysekil. Ön kännetecknas av höglänta, starkt kuperade hällmarker.

Tvärs över ön, i öst-västlig riktning, löper en bred dalsänka med lummiga lövskogspartier och ängsmarker. Dalsänkan, liksom vissa delar av de lövskogsklädda sluttningarna har i äldre tider varit uppodlade och spår av torpbebyggelse, diken och hägnader kan ännu skönjas på flera ställen. Ön saknar numera bebyggelse.

Fauna och flora

På de inre delarna av ön finns många intressanta lövskogsmiljöer. Framförallt är de hagmarksliknande ekskogspartierna imponerande och värdefulla liksom det stora alkärret. Örtfloran är tämligen rik med många intressanta arter. Ängsmarkerna har till stora delar restaurerats och betet har återupptagits. Dalsänkans ängar övergår på östsidan i omfattande strandängar som utgör närings- och häckningsplats för vadarfåglar.

Utflyktsmål

Ryxö är ett omtyckt utflyktsmål för främst lokalbefolkningen i Lysekilsområdet men besöks även av långväga båtturister. Flera av vikarna på norra och västra sidan är goda naturhamnar och fina badplatser. Öns omväxlande natur lockar också till vandring och flera stigar löper över ön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ryxö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka blommor och gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • campa
  • göra upp eld
  • skräpa ned med glas, plåt, plast, papper eller annat avfall
  • avsiktligen skada eller störa djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1968
Areal: cirka 61 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss