Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Upplev länets natur och kultur

Du behöver inte åka långt för natur- och kulturupplevelser. I länet finns många besöksvärda miljöer.

KALENDER

Miljö och vatten

Bidrag till klimatinvesteringar

Ska din organisation investera i klimatsmarta lösningar? Sök bidrag via Klimatklivet.

Natur och landsbygd

Stöd för restaurering av ängs- och betesmark

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd i anslutning till jordbruksmark? Då finns stöd att söka.

Miljö och vatten

Vattenläget i länet

Vår och sommar kan innebära både risk för översvämning och för torka. Håll koll på vattenläget där du är.

NYHETER

 • 2024-06-19

  Länsstyrelserna i Almedalen – om ledarskap i krig, brottslighet och hot mot demokratin

  Landets länsstyrelser bjuder in till tre seminarier under årets Almedalsvecka. I fokus står samtal om ledarskap i kris och...
 • 2024-06-19

  Fler sysselsatta men färre arbetsställen inom statlig sektor

  Länsstyrelsen har för fjärde året i rad kartlagt och analyserat statlig närvaro och service. Kartläggningen visar att syss...
 • 2024-06-17

  Svårare ekonomiska tider slår mot länets bostadsmarknad

  Det ekonomiska läget med inflation och lågkonjunktur har påverkat länets bostadsmarknad senaste året. Bostadsbyggandet bro...

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss