Örebro län har en ny landshövding

Från och med 1 mars är Lena Rådström Baastad landshövding i Örebro län. Anna Olofsson, som vikarierat som landshövding, återgår till sin befattning som länsråd.

KALENDER

Illustration, väderkvarn

Samhälle

Ansök om bidrag för kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det.

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruk och landsbygd

Information om ansökningsomgångar, regionala prioriteringar och minimipoäng för stöden.

Samhälle

Sök bidrag inom integration

Ansök om bidrag för att utveckla mottagandet av nyanlända, flyktingguider och familjekontakter eller genomföra tidiga insatser för asylsökande.

NYHETER

 • 2023-03-03

  En heldag med fokus på översiktsplanering för en hållbar utveckling

  Idag bjöd Länsstyrelsen i Örebro län in till ett heldagsforum om översiktsplanens nytta och funktion för en hållbar utveckling. Med under dagen var politiker, chefer och tjänstemän som på olika sätt ansvarar för bygg- och samhällsplaneringsfrågor i länets kommuner. Vi diskuterade flera intressanta och viktiga ämnen som planeringsstrategi och bostadsförsörjning, nya lagkrav för brottsförebyggande arbete och hur samhällsplaneringen kan bidra till ökad trygghet i samhället.
 • 2023-03-03

  Rösterna i ett valdistrikt i Laxå räknas om

  Länsstyrelsen ansvarar för den slutliga rösträkningen i samband med allmänna val. Efter höstens val 2022 visade det sig at...
 • 2023-03-01

  Idag börjar vår nya landshövding

  Idag är det första dagen på jobbet för vår nya landshövding – Lena Rådström Baastad. Under de kommande dagarna och veckorn...
 • 2023-02-28

  Fyra miljoner till utbildningsprojekt ska snabba på vägen till jobb inom hälso- och sjukvården för nyanlända

  Länsstyrelserna har återigen fått i uppdrag att fördela pengar till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asyls...