Illustration, klimatinvesteringsstöd

Spara energi

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med åtgärder för att göra energibesparingar. Energimyndigheten ger tips och råd på hur allmänhet, företag och organisationer kan minska sin elanvändning.

KALENDER

 • 29 08 nov 2022 dec 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Ekologisk bärodling Välkommen till en digital tredagskurs i ekologisk bärodling! Syftet med kursen är att ge blivande intresserade odlare en gemensam grund för ekologisk bärodling och de kunskaper som krävs för att ”komm...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 30 01 nov 2022 dec 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Nationell samling för delaktighet: Internationella funktionshindersdagen Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den internationella funktionshinderdagen 2022 genom att bjuda in till en digital konferens, som vi valt att kalla Nationell samling...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 05 dec 2022 Klocka som ikon 13.00 - 15.30
  Webbinarium: Förstå familjen - ett verktyg för dig som möter föräldrar med kogni... Länsstyrelsen Västra Götaland och Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen bjuder in till en halvdag för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter.

  Anmäl dig här – senast 1 december

 • 07 dec 2022 Klocka som ikon 13.00 - 15.15
  Inspirationswebbinarium -Att arbeta förebyggande med spel om pengar, digitalt sp... Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelserna har därför tagit fram ett kunskapsstöd som kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion o...

  Anmäl dig här – senast 2 december

Illustration, älg

Djur

Älgjakt

Älgjakten i Örebro län pågår nu och fram till och med januari 2023. Det går bra att vara i skogen även när det är älgjakt.

Samhälle

Mellersta civilområdet

Sveriges län är indelade i sex civilområden. Tillsammans med Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland och Västmanlands län bildar vi Mellersta civilområdet.

Djur

Fiskevatten

Det finns många fina sjöar och vattendrag för fiske i länet. De största sjöarna är Hjälmaren och Vättern. När du fiskar är det viktigt att känna till vilka fiskeregler som gäller.

NYHETER

 • 2022-11-22

  Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingar...
 • 2022-11-21

  Film om kulturvägar i Bergslagen

  Är du nyfiken på livet förr i byarna runt om i Bergslagen? På de människor och händelser som format Bergslagens historia? ...
 • 2022-11-18

  Länsstyrelsen är den mest attraktiva arbetsgivaren för naturvetare

  Drygt 6 000 av fackförbundet Naturvetarnas medlemmar har i en enkätundersökning listat vilka arbetsgivare de helst vill jo...