Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Läkarebo 1:1

Vid södra änden av Läkarebotjärn i Ödenäs finns en skogsgård med kulturhistoriskt intressanta byggnader.

På en moränkulle invid gården finns också ett bestånd av gamla tallar, som skyddades som naturminne 1959. Den största tallen har en diameter på över en meter i brösthöjd. Området ligger mellan infartsvägen till gården Läkarebo och Läkarebotjärnen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturminnet Läkarebo men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada växande träd.

Serviceinformation

Kontakt