Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Djurgården

Namnet Djurgården kommer av att området användes av den medeltida adeln för att hålla hjortar och annat jaktbart vilt.

Det finns fortfarande dovhjortar i Djurgården men vanligare idag är kor och får. Det mesta av naturreservatet är betesmarker med gamla lövträd - vidkroniga ekar, lindar och askar. Området stod länge utan betesdjur. Det växte igen till skog och många av de gamla ekarna var på väg att dö. De norra delarna av naturreservatet öppnades upp och började betas igen för omkring 25 år sedan. I de södra delarna har förvaltaren sedan 2002 arbetat med att gradvis öppna upp markerna för att få in ljus och luft till de gamla träden. En vandringsled löper genom naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Djurgården men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats
 • cykla annat än på anlagd väg och motionsspåret
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • medföra okopplad hund
 • elda
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 100 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Djurgården ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Om Natur 2000

Hitta hit

Djurgården ligger strax utanför Hällekis samhälle på norra delen av Kinnekulle. Parkeringsplatser finns vid uppfartsvägen till Högkullen och vid Hönsäters kapell. Området kan också nås med promenad en kilometer från Hällekis järnvägsstation.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss