Skallstadens domänreservat

Skallstadens domänreservat ligger cirka 10 kilometer söder om Larv kyrka. Det är ett lövskogsområde med mycket lång kontinuitet. Det ligger inom ett barrskogsområde. Marken består av delvis starkt blockig morän.

Reservatet består till största delen av naturligt uppkommen gammal lövskog. Skogen är ört- och gräsrik och domineras av gammal ek, de äldsta med en ålder på cirka 200-225 år. Även björk, asp, rönn, hassel och tall förekommer. I skogen finns ett stort antal kullfallna träd, många mossbelupna eller starkt förmultnade.

I fuktiga partier i reservatet finns goda förutsättningar för tjäderhönor med kycklingar som håller till här sommar och höst. Vegetationen är artfattig men representativ för ekskog. Här finns bland annat vitsippa, blåsippa, liljekonvalj, brudbröd, stenbär, skogsstjärna, blåbär och lingon. Mindre hackspett, sparvuggla, nötkråka och mindre flugsnappare finns i området.

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Skallstadens domänreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra fordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning,
 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • tälta
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Vara

Hitta hit

Skallstaden ligger cirka 1,5 mil sydost om Vara, öster om vägen mellan Larv och Fåglavik och kan nås på skogsvägar. Parkeringsplats finns inte.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss