Lärkemossen

Lärkemossen är en av sydvästra Sveriges mest intressanta mossar. Tillsammans med Fåglumsmossen bildar den ett 10 kvadratkilometer stort myrkomplex.

Delar av mossen har en ovanligt rik flora. Bland annat växer här den sällsynta orkidén sumpnyckel. Under högsommaren kan stora fält lysa gula av myrliljan. Myggblomster är en annan liten ovanlig orkidé som du kan finna här tillsammans med vitstarr, strängstarr och tagelstarr. Dvärgbjörk, som egentligen är en fjällväxt, finns också här som en rest från tiden efter den senaste nedisningen.

Rikt fågelliv

Ljungpipare är en karaktärsart för mossen. Skogssnäppa, grönbena och enkelbeckasin finns också här. Under tidig vår har du möjlighet att uppleva orrens bubblande från någon spelplats på myren.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lärkemossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • gräva upp eller plocka orkidéer
  • störa djurlivet genom till exempel närgången fotografering av fågelbo
  • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1981
Areal: cirka 572 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vårgårda, Alingsås

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Lärkemossen ligger norr om vägen mellan Vårgårda och Sollebrunn.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.