Sjöängen, Slöta

Slåtterblomma. Foto: Kaisa Malmqvist

Sjöängen är ett runt öppet kärr med en mycket intressant flora. Här växer exempelvis den sällsynta myrbräckan.

Sjöängen är också ett hem för kärrspira, kärrknipprot, ängsnycklar och en rad olika starrarter. I östra kanten finns axag, som är typisk för extremrikkärr.

I fuktängen i västra delen kan du bland andra finna darrgräs, vildlin och slåtterblomma.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sjöängens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, kvistar, örter, mossor eller lavar
  • göra upp eld
  • tälta eller uppställa husvagn
  • parkera annat än på särskilt anvisad plats.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1958
Areal: cirka 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Sjöängen ligger cirka 2 kilometer norr om Vartofta, sydost om Falköping.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.