Skåpenäs

Naturen är mycket omväxlande. Här finns lövskog med ädellövträd som ask och alm. På våren lyser marken vit av vitsippor som inbjuder till utflykt. Här finns också mer svårtillgängliga branter med gamla träd som ger ett urskogsliknande intryck. Med lite tur kan man träffa på både nötkråka och mindre hackspett, två fågelarter som trivs i området.

För den besökande allmänheten ska en parkeringsplats anläggas varifrån en cirka 1,6 kilometer lång vandringsled ska märkas upp. En vandringsled mellan Skåpenäs och det närliggande naturreservatet Ösan planeras också på sikt.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Skåpenäs, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • Gräva upp kärlväxter, samla in mossor lavar och insekter
  • Skada eller ta bort döda och levande träd och buskar samt vindfällen
  • Utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Fakta

Bildat: 2016
Areal: Cirka 47 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Hitta hit

Sväng av strax norr om slussen och väg 172 i Billingsfors mot Munksjö Papers. Följ skylt Huvudkontor och Strandvägen. Följ sedan Strandvägen fram till villaområdet där du håller vänster. Följ bilvägen genom skogen och efter cirka 1 kilometer är du framme.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.