Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Välen

Välen i sydvästra Göteborg är ett attraktivt och spännande naturområde med rik historia. Naturreservatet är beläget vid Välen, vid Askimsvikens nordligaste del, bara någon kilometer söder om Frölunda Torg.

Området har använts av människan under lång tid. De tidigaste fynden är från stenåldern, det finns flera bronsåldersrösen på höjderna men också spår av stenbrytning från 1900-talet.

Det äldre öppna jordbrukslandskapet är synligt tack vare att strandängarna har restaurerats och betas av djur. Områdets naturvärden är främst knutna till den välbetade strandängen, blommande och bärande träd och buskar i odlingslandskapet, marina mjukbottnar och ädellövskog. Förutsättningarna för friluftslivet är goda i området med bland annat gång- och cykelvägar, stigar, rast-/grillplatser och fågeltorn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Välens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • köra motordrivet fordon på land eller motordriven farkost i vatten. För moped gäller dock föreskriften nedan och motordriven rullstol får användas
 • cykla eller köra moped på annan plats än Göteborgs Stad anvisar
 • ta med hund som inte är kopplad
 • rida
 • tälta eller campa på annan plats än förvaltaren anvisar
 • ställa upp husvagn, husbil eller dylikt
 • elda på annan plats än förvaltaren anvisar (gäller inte stormkök eller motsvarande)
 • skada eller föra bort levande eller döda, stående eller liggande träd eller ved
 • utplantera växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2013
Areal: cirka 68 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs stad
Kommun: Göteborg

Välen är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Området ligger i sydvästra Göteborg, i stadsdelen Tynnered. Området kan nås med kollektivtrafik, hållplats Välen. P-platser finns vid Bergsätersgatan och Åkereds skolväg.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss