Välen

Välen i sydvästra Göteborg är ett attraktivt och spännande naturområde med rik historia. Naturreservatet är beläget vid Välen, vid Askimsvikens nordligaste del, bara någon kilometer söder om Frölunda Torg.

Området har använts av människan under lång tid. De tidigaste fynden är från stenåldern, det finns flera bronsåldersrösen på höjderna men också spår av stenbrytning från 1900-talet.

Det äldre öppna jordbrukslandskapet är synligt tack vare att strandängarna har restaurerats och betas av djur. Områdets naturvärden är främst knutna till den välbetade strandängen, blommande och bärande träd och buskar i odlingslandskapet, marina mjukbottnar och ädellövskog. Förutsättningarna för friluftslivet är goda i området med bland annat gång- och cykelvägar, stigar, rast-/grillplatser och fågeltorn.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Välens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • köra motordrivet fordon på land eller motordriven farkost i vatten. För moped gäller dock föreskriften nedan och motordriven rullstol får användas
  • cykla eller köra moped på annan plats än Göteborgs Stad anvisar
  • ta med hund som inte är kopplad
  • rida.

Serviceinformation

  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

Fakta

Bildat: 2013
Areal: cirka 68 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs stad
Kommun: Göteborg

Välen är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Området ligger i sydvästra Göteborg, i stadsdelen Tynnered. Området kan nås med kollektivtrafik, hållplats Välen. P-platser finns vid Bergsätersgatan och Åkereds skolväg.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.