Dättern II Dätterstorp

Sandbete

Dättern är en avsnörd, grund vik i sydligaste delen av Vänern. Den skiljs från Brandsfjorden av det ca 800 meter breda Frugårdssund och har ett största djup på ca två meter.

Rördrom. Foto: Erik Landgren

Dättern är framförallt känd för sitt rika fågelliv. Det geografiska läget i flyttstråken över mellansverige bidrar till betydelsen som rastlokal för framförallt änder, gäss och vadare. Som rastlokal för vadare är Dättern en av de främsta i Sveriges inland.

Exklusiva arter som rördrom, brun kärrhök, trastsångare och skäggmes har goda populationer i området.

Dättern har en avgörande betydelse för gösens reproduktion i Vänern. Den är beroende av vegetationsfria sandbottnar och hög vattentemperatur.

Områdena runt Dättern är rika kulturbygder med ett fornlämningsrikt odlingslandskap.

Dättern utgör ett attraktivt utflyktsmål framförallt för den fågelintresserade. Sjön utnyttjas också i viss utsträckning för fritidsfiske.

Föreskrifter

Ni är välkomna att besöka naturreservatet Dättern (Dätterstorp med omgivningar) men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • anbringa tavla, skylt, inskrift eller liknande.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske

Kontakt

Fakta

Bildat: 2004
Areal: cirka 402 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Grästorp, Vänersborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Dättern ligger öster om Vargön. Längs vägen mot Dätterstorp finns vissa parkeringsmöjligheter omedelbart innan järnvägsövergången.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.