Komosse södra

Bohestramossen, Johansjömossen och Fiskerydsmossen. Där har du tre av ingredienserna i naturreservatet Komosse södra, på gränsen mellan Västergötland och Småland.

Mossarna är till största delen helt skoglösa men mindre partier är glest trädbevuxna. Det glesa trädskiktet finns ofta i områden som gränsar mot kärr, vattendrag och fastmark. Större mossgölar är koncentrerade till ett område på södra delen av Johansjömossen.

En mindre del av myrmarken består av laggkärr och dråg. Förr användes de mer produktiva kärren till hötäkt. Några av drågen växer successivt till bäckar som omges av kärrmader. Ett fint exempel är Kilabäcken på Johansjömossen. Ute i myrmarken ligger några större fastmarksholmar med barrskog. Väster om Fiskerydsmossen ligger ett större område med sumpskog och kärrstråk.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Komosse södra, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada träd och buskar
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • elda
  • framföra motordrivet fordon
  • rida
  • medföra okopplad hund annat än i samband med jakt
  • anbringa skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning
  • anordna orienteringskontroller eller snitsla spår
  • störa djurlivet genom till exempel närgången fotografering vid boplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1991
Areal: cirka 1286 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tranemo och Ulricehamn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Komosse södra nås lätt via vägen Köttkulla-Mulseryd, som går tvärs över mossekomplexet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.