Hjärterön

Foto: Hans Alexandersson

Hjärterön med Korsön och småöar utanför Fjällbacka ligger i centrum av Bohusläns kanske mest omtyckta skärgårdsavsnitt.

Liksom de övriga öreservaten domineras landskapet av öppna, jordfattiga hed- och hällmarker. Bebyggelsen på östsidan av Hjärterön är av kulturhistoriskt värde och består av en äldre kaptensgård med tillhörande sillmagasin. För den som färdas med egen båt finns många tilläggsplatser i skyddade lägen. Många små badstränder gör det möjligt att finna sin egen badvik.

Gullviva. Foto: Erik Landgren

Gullviva. Foto: Erik Landgren

Rik växtlighet

I de många dalstråken samt längs stränderna finns en mycket artrik ängs- och buskvegetation. Här blommar gullviva och blodnäva och i busksnåren finns liguster, getapel och idegran. På Hjärterön växer i klåvorna en säregen, lågvuxen krattskog av ek. De större öarna sköts på traditionellt sätt genom fårbete vilket är en förutsättning för att den rika växtligheten skall bestå.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hjärteröarkipelagens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • campa
  • gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 1975
Areal: ca 362 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Hitta hit

  • Ögruppen saknar fast färjeförbindelse, men under sommaren utgår badturer från Fjällbacka.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.