Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bestorp (Falköping)

Foto: Carin Fransson

Bestorp ligger vackert på Mössebergs sydöstra sluttning. I naturreservatet finns många olika naturtyper, såsom ädellövskogar, betade hagmarker och barrskogar. Detta gör att området är trevligt att besöka. Bestorp ingår som en del i det populära friluftsområdet på Mösseberg. I området finns ett flertal motionsspår, skidspår och stigar.

Geologi

Mösseberg, ett av Västergötlands platåberg, är uppbyggt av kambrosilurbergarter. Den södra, nedre, delen av området ligger på kalkstensnivån. Lite högre upp i sluttningen finns lerskiffer medan den norra delen som ligger på diabasplatån. I de södra delarna av naturreservatet finns flera källflöden.

Artrikedom

Områdets geologi och olika naturtyper skapar förutsättningar för en stor artrikedom. I skogen finns alm, ask och andra ädla lövträd. Floran innehåller många krävande och mindre vanliga arter såsom grönvit nattviol, backsippa och trollsmultron. Fåglar man kan se i området är till exempel nötkråka, rosenfink och stenknäck.

Friluftsliv

Friluftsområdet på Mösseberg är känt för sina välskötta elljusspår, motionsspår och stigar. På vintern är skidspåren mycket populära. I området finns flera platser där man har en fin utsikt över Falbygden mot öster och söder. I naturreservatet finns även grillplats och vindskydd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bestorp men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • rida på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • fälla eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • inplantera växt- eller djurart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan liknande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1971 av Länsstyrelsen, utökat 2010 och 2011. När naturreservatet utökades 2010 överfördes det till att fortsättningsvis vara ett kommunalt naturreservat.
Areal: cirka 89 hektar
Naturvårdsförvaltare: Falköpings kommun
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Bestorp ligger strax väster om Falköping på Mössebergs sydöstra sluttning. Ta vägen förbi djurparken och fortsätt söderut.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss