Bengtsviken

Foto: Tord Wennerblom

Naturreservatet ligger i Dals-Ed kommun på östra sidan av Stora Le ungefär 14 kilometer norr om centralorten Ed.

Naturreservatet utgörs av ett brandfält från juli 2005. Skogsbränder med den brandintensitet och av den omfattning som inträffade i området är ovanliga i södra Sverige. Skogsbränder är viktiga för skogens naturliga dynamik och är av stor betydelse för en mängd olika, och ofta ovanliga, arter som är mer eller mindre beroende av skogsbränder. Inte minst har ett flertal brandgynnade arter skalbaggar påträffats. Tretåig hackspett födosöker även på brandfältet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bengtsviken men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • utplantera främmande växt- eller djurart
  • gräva upp, plocka eller insamla torv, djur, växter eller växtdelar. Bär och svamp får dock plockas för husbehov.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013
Areal: 50 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Hitta hit

Strax norr om Sannerud går en väg ned mot Stora Le. Vägen är dock inte öppen för allmän trafik, varför du får promenera eller cykla de ca 6 kilometrarna till naturreservatet. Det ligger vid sjön Bengtsvattnets nordvästra sida.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss