Bengtsviken

Foto: Tord Wennerblom

Naturreservatet ligger i Dals-Ed kommun på östra sidan av Stora Le ungefär 14 km norr om centralorten Ed

Naturreservatet utgörs av ett brandfält från juli 2005. Skogsbränder med den brandintensitet och av den omfattning som inträffade i området är ovanliga i södra Sverige. Skogsbränder är viktiga för skogens naturliga dynamik och är av stor betydelse för en mängd olika, och ofta ovanliga, arter som är mer eller mindre beroende av skogsbränder. Inte minst har ett flertal brandgynnade arter skalbaggar påträffats. Tretåig hackspett födosöker även på brandfältet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bengtsviken men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande
  • utplantera främmande växt- eller djurart
  • gräva upp, plocka eller insamla torv, djur, växter eller växtdelar. Bär och svamp får dock plockas för husbehov.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013
Areal: 50 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Dals-Ed

Hitta hit

Strax norr om Sannerud går en väg ned mot Stora Le. Vägen är dock inte öppen för allmän trafik, varför du får promenera eller cykla de ca 6 kilometrarna till naturreservatet. Det ligger vid sjön Bengtsvattnets nordvästra sida.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats