Högalidsberget

Atlantisk vårtlav. Foto: Svante Hultengren

Högalidsberget ligger cirka sju kilometer öster om Ljungskile och reser sig 30-50 meter över omgivande mark.

Den hedartade och ofta ljusöppna ekskogen är helt dominerande uppe på berget och i branterna mot söder och sydost. I området finns gott om gamla och senvuxna ekar. Den trädlevande lavfloran i området är mycket rik och ett stort antal rödlistade arter är funna, bland annat den ytterst sällsynta atlantiska vårtlaven.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Högalidsberget men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och liggande träd och buskar
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och vedlevande svampar
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014
Areal: 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla