Högalidsberget

Atlantisk vårtlav. Foto: Svante Hultengren

Högalidsberget ligger cirka sju kilometer öster om Ljungskile och reser sig 30-50 meter över omgivande mark.

Den hedartade och ofta ljusöppna ekskogen är helt dominerande uppe på berget och i branterna mot söder och sydost. I området finns gott om gamla och senvuxna ekar. Den trädlevande lavfloran i området är mycket rik och ett stort antal rödlistade arter är funna, bland annat den ytterst sällsynta atlantiska vårtlaven.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Högalidsberget men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och liggande träd och buskar
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och vedlevande svampar
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • utplantera växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2014
Areal: 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla

Hitta hit

Naturreservatet nås enklast genom en avstickare från Bohusleden. Det finns ingen iordningställd parkeringsplats.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss