Klovsten

Naturreservatet Klovsten ligger mellan sjöarna Stora Le och Lelång, nära gränsen mellan Dals-Eds och Bengtsfors kommuner. Området utgörs i huvudsak av äldre gran- och tallskog på mager och kuperad mark.

Skogen är till stor del naturskogsartad och hyser ett rikt djur- och växtliv. Skogen är i genomsnitt 90–130 år med enstaka äldre träd. Död ved förekommer sparsamt till ganska rikligt. Inslaget av björk och asp är relativt stort.

Området kring Klovsten är viktigt för arealkrävande arter som till exempel tjäder och tretåig hackspett. I naturreservatet finns tre gamla gårds- och torplämningar.

Området utnyttjas endast i liten utsträckning till friluftsliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Klovsten men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvamp för eget bruk
  • störa djurlivet
  • medföra okopplad hund med undantag vid jakt med drivande/stötande hund samt vid eftersök
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2006
Areal: Cirka 108 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Hitta hit

Klovsten ligger cirka 6,5 kilometer norr om Håbol. Du kommer nära inpå reservatet genom att ta av från vägen mellan Håbol och Edsviken, mot Rönningen. Från Rönningen går en liten skogsväg som slutar i en vändplats strax öster om reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss