Ettaks strömmar

Foto: Johan Jannert

Ettaks strömmar är en nästan sex kilometer och till stora delar orörd strömsträcka av ån Tidan. Naturreservatet består av åfåran, klibbalskog, blandskog och betesmark. Fågellivet är mycket rikt. Här trivs exempelvis strömstaren, forsärlan och kungsfiskaren.

Det finns både öring och färna i vattnet. Öringarna hade förr en livskraftig stam i ån, men har minskat. Vi hoppas att restaurerade lekbottnar ska locka tillbaka öringen. Vi hoppas också kunna gynna flodpärlmusslan, som nästan försvunnit från området.

Det finns också ett par spännande växter i naturreservatet. Safsa och klockgentiana. Den förra går även under namnet kungsbräken. En imponerande ormbunke som har en av sina nordligaste förekomster längs stränderna vid Ettaks strömmar.

Den vackra och sällsynta klockgentianan växer i reservatets nordöstra del.

Fågellivet är rikt i området. Här kan du bland annat hitta tre arter som specialiserat sig på ett liv vid strömmande vatten. Det rör sig om strömstaren, forsärlan och kungsfiskaren. De första två står gärna och gungar på en sten i vattnet. Den senare far oftast förbi som en oljad blixt, glänsande i blått och rött.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ettaks strömmar men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
 • skada eller ta bort vindfällen eller andra döda träd
 • färdas med kanot eller annan farkost mellan Ågårdsbron och Ettaksbron. Transport skall ske på särskild anvisad transportled
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar. Gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt
 • anbringa tavla, skylt eller affisch
 • insamla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär och matsvamp
 • insamla eller fånga insekter eller andra ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 2008
Areal: cirka 63 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Tidaholm

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Trevligaste vägen till Ettaks strömmar är att köra mot Hökensås från Tidaholm. Kör rakt fram mot Velinga. Strax innan Velinga svänger du mot Suntak och kör 7 kilometer till Ettaks kungsgård och tar trevägskorsningen till höger. Efter några hundra meter är du vid Ettaksbron. Promenadstig finns på nordvästsidan av Tidan och även med utgångspunkt från Ågårdsbron längre söderut. Från väg 26 kör man mot Velinga och kommer då efter drygt tre kilometer fram till Ettaksbron.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss