Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Södra Harska

Foto: Martin Fransson

Landskapet i Södra Harska består av en bäckenformad sluttning ner mot Kärnsjön. I sluttningen rinner flera kallkällor upp, och genom deras erosion har små raviner bildats.

Området ingår i ett gammalt kulturlandskap som består av åker, betad hagmark och inslag av träddungar. Det vackert formade isranddeltat kan iakttas från både de omgivande vägarna och Kärnsjön.

Växtlighet

Friska till torra ängar täcker en stor del av ytan, särskilt i de övre delarna. Den centrala delen utgörs av sedan länge betad hagmark med öppen gräsvegetation tillsammans med större och mindre träddungar. I sluttningen i reservatets nordöstra del växer granskog. Strandpartiet är sankt och delvis söndertrampat av betesdjur. Alla dessa miljöer är mycket artrika och innehåller flera sällsynta växter. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Södra Harska naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor och gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • campa
  • göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1973
Areal: cirka 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal

Hitta hit

Reservatet nås lättast med bil från E6 strax söder om Dingle.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss