Södra Harska

Foto: Martin Fransson

Landskapet i Södra Harska består av en bäckenformad sluttning ner mot Kärnsjön. I sluttningen rinner flera kallkällor upp, och genom deras erosion har små raviner bildats.

Området ingår i ett gammalt kulturlandskap som består av åker, betad hagmark och inslag av träddungar. Det vackert formade isranddeltat kan iakttas från både de omgivande vägarna och Kärnsjön.

Växtlighet

Friska till torra ängar täcker en stor del av ytan, särskilt i de övre delarna. Den centrala delen utgörs av sedan länge betad hagmark med öppen gräsvegetation tillsammans med större och mindre träddungar. I sluttningen i reservatets nordöstra del växer granskog. Strandpartiet är sankt och delvis söndertrampat av betesdjur. Alla dessa miljöer är mycket artrika och innehåller flera sällsynta växter. 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Södra Harska naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor och gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • campa
  • göra upp eld.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1973
Areal: cirka 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal

Hitta hit

Reservatet nås lättast med bil från E6 strax söder om Dingle.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.