Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tjöstelsrödsområdet

Silverfallet.

Tjöstelsröd ligger omedelbart öster om Ljungskiles tätort. Tjöstelsrödsravinen ligger mellan Bredfjällets platå i öster och kustlandet i väster.

Tjöstelsrödsbäcken avvattnar Skarsjöarnas vattensystem på Bredfjället och faller mer än 70 meter på en sträcka av 1,5 kilometer. Flera forsar och vattenfall finns. I den nedre delen har bäcken skurit sig ned genom lösa jordar och format ett ravinlandskap. Tjöstelsröds-bäcken är en värdefull miljö för havsöring.

I ravinen finns ädellövskog med bland annat ek, alm, ask och lönn. I fuktigare partier finns alkärr. Växter som du kan hitta är till exempel vildbalsamin, blåsippa och skogsviol. Längre upp tilltar barrskogen. Även åkrar, ängar och hagmarker finns inom området samt en ekhage med sju vidkroniga jätteekar som är fridlysta som naturminnen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Tjöstelsröd men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • ställa upp husvagn eller tälta
  • elda annat än på av förvaltaren anvisad plats
  • medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1988
Areal: cirka 41 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla

Hitta hit

Stigar och vägar leder från Ljungskiles tätort in i området.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss