Ökull-Borregården

Ökull-Borregården ligger ungefär två kilometer från Varnhem och är en del av Vallebygdens kamelandskap. Här finns en rik flora av svampar, mossor och kärlväxter.

Ökull var en kungsgård under medeltiden. Hit kom kungen ridande med sitt följe och på kungsgården bodde kungens representant i trakten. På 1500-talet omvandlades Ökull till en by, som 300 år senare slogs ihop till en storgård.

Markerna kring Borregården har förmodligen tillhört Varnhems kloster innan de togs över av enskilda ägare.

I det här reservatet hittar du kalkfuktängar, rikkärr, naturbetesmarker och ädellövskog. Här finns också en rik svamp- moss- och kärlväxtflora. I sjöarna finns kransalger, som kräver klart vatten.

Den mest markerade åsen i reservatets kamelandskap heter Getaryggen och kan följas cirka fem kilometer norrut. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ökull-Borregården, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • plocka eller gräva upp växter, svampar, mossor och lavar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • insamla, förstöra, eller skada döda träd, grova grenar och vindfällen
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon. Innehavare till sommarstugorna som omsluts av naturreservatet har dock rätt att framföra motordrivet fordon på grusvägen som löper utmed Ökullasjöns östsida i naturreservatet
 • parkera, tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • cykla, förutom på grusvägen utmed Ökullasjöns östsida
 • göra upp eld
 • anordna militära övningar
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att

 • insamla ryggradslösa djur. Detta gäller ej insamling av kräftor och tambin,
  arrangera större idrottstävling, läger, liknande verksamhet eller större sammankomst.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 72 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skara

Hitta hit

Hitta hit

Reservatet nås lätt från vägen mellan Skara och Skövde, eller från vägen mellan Varnhem och Axvall.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss