Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

KALENDER

 • 28 13 mar 2023 jun 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Grundkurs yrkesmässig odling av grönsaker Kursen vänder sig till dig som nyligen startat eller planerar att starta en yrkesmässig odling av grönsaker. Kursen genomförs både på sal och ute hos odlare i Dalarna och Gävleborg.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 12 jun 2023 Klocka som ikon 10.00 - 16.00
  Vildplockat på menyn - inspirationsdag Dagen är för dig som utveckla recept och menyer med vildplockade ingredienser. Nu har du chansen att gå ut och plocka smaker från skog och mark tillsammans med en av Sveriges främsta på området.

  Anmäl dig här – senast 8 juni

 • 13 jun 2023 Klocka som ikon 19.00 - 20.30
  Häst på bete - låt hästen vara häst Välkommen till den första föreläsningen av fyra i serien ”Du och hästen”. Kvällens tema för den här första träffen är - häst på bete.

  Anmäl dig här – senast 12 juni

 • 20 jun 2023 Klocka som ikon 09.30 - 15.30
  Bushresa - Besök på Vallerängs lantbruk Vi bjuder in till besök på Vallerängs lantbruk i Hedesunda med ekologisk mjölkproduktion som håller djur på restaurerade marker längs Dalälven. I anslutning till dessa marker ligger också betesmark so...

  Anmäl dig här – senast 10 juni

Om oss

Skolsatsning i naturum Färnebofjärden

I Gysinge vid nedre Dalälven har du som skolklass möjlighet att känna, titta och uppleva naturen genom guidning eller roliga aktiviteter som är helt gratis.

Besöksmål

Besöksmål

Vi har cirka 200 naturreservat i länet, många välbesökta. I flera av reservaten är stigar, parkeringar och rastplatser tillgängliga. Besök och upptäck några av våra skyddsvärda områden.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

Djur

Älgjakt

Årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Du kan vända dig till olika aktörer för att få hjälp.

NYHETER

 • Grön växt med rosa blommor
  2023-06-07

  Länsstyrelsen uppmanar till bekämpning av jättebalsamin

  Trots sina vackra rosa blommor är jättebalsaminen en problematisk art som hotar vår biologiska mångfald och kan orsaka allvarliga skador på vår natur. I dagarna har Länsstyrelsen Gävleborg skickat ut brev till över 400 fastighetsägare som har jättebalsamin på sin mark.
 • 2023-06-05

  Planerad naturvårdsbränning i Hamra nationalpark

  Länsstyrelsen genomför en planerad naturvårdsbränning på 19 hektar i Hamra nationalpark måndagen den 5 maj med start omkri...
 • 2023-06-02

  Översyn av vattenkraftverk i Harmångersån

  Genom EU:s vattendirektiv ska Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar ha moderna miljövillkor. De anläggningar som i...
 • 2023-06-01

  Möt Länsstyrelsens nye samordnare för Agenda 2030

  I mars började Ola Nyberg som ny Agenda 2030-samordnare på Länsstyrelsen Gävleborg.