Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsstyrelsen Gävleborg – Gävleborg

Naturen vid Dalälvens stränder hyser höga naturvärden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Besöksmål

Besök vackra naturreservat, hitta kulturminnen eller dolda pärlor, i ditt egna län eller runt om i Sverige.

KALENDER

 • 05 jul 2022 Klocka som ikon 18.00 - 21.00
  Beteskväll med fokus på naturbeten Vi besöker bröderna Johnson och tittar på deras verksamhet som inkluderar såväl fäbodbete på skogen med fritt betande djur och mer gårdsnära naturbetesmarker. De har en besättning på cirka 120 djur oc...

  Anmäl dig här – senast 1 juli

 • 06 jul 2022 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Bussresa till Brunnby lantbrukardagar Brunnby lantbrukardagar i Västerås är mellansveriges största lantbruksmässa med en mängd utställare och seminarier.

  Anmäl dig här – senast 27 juni

 • 18 jul 2022 Klocka som ikon 10.00 - 13.00
  Guidad vandring i Hamra nationalpark Hamra nationalpark är mest känd för sin skog. I samband med Loosveckan bjuder vi på en guidad vandring i just urskogen. Den äldsta delen av nationalparken är en av få orörda skogar i mellersta Sverige...

  Anmäl dig här – senast 15 juli

 • 06 07 aug 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Workshop - Traditionell mjölkhantering på fäbod Välkomna till en workshop där Annika Rudolfsson kommer att ta guida deltagarna genom hela processen med traditionell mjölkhantering.

  Anmäl dig här – senast 25 juli

Samhälle

Läget i omvärlden

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har Länsstyrelsen fått flera uppdrag.

Miljö och vatten

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Om våren är Gysinge naturreservat fyllt av vitsippor. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Besöksmål

Besöksmål

Vi har cirka 200 naturreservat i länet, många välbesökta. I flera av reservaten är stigar, parkeringar och rastplatser tillgängliga. Besök och upptäck några av våra skyddsvärda områden.

Bo och leva

Val 2022: I höst är det dags att rösta igen

Riksdagvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum söndagen den 11 september. Då genomförs även val till kommun- och regionfullmäktige.

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

NYHETER

 • 2022-06-23

  Nya älgförvaltningsplaner

  Älgförvaltningsgrupperna för Ljusnan-Voxnan och Ljusdal-Ramsjö önskar en större avskjutning av älg än vad den nationella beräkningsplanen visar. Länsstyrelsen sänker därför tilldelningen.
 • 2022-06-23

  Lämna aldrig hunden utan uppsikt under sommaren

  Varje år dör hundar som lämnats i varma bilar. Temperaturen i en bil kan snabbt stiga och bli en dödsfälla för en älskad v...
 • 2022-06-22

  Utbyte av odlingskunskaper

  Fel väder och ohyra kan förstöra en hel säsong för en spannmålsbonde. Genom erfarenhetsutbyte kan de bli bättre på att han...
 • 2022-06-21

  Nytt uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

  Regeringen ger Länsstyrelsen och flera myndigheter i uppdrag att ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes fö...