KALENDER

 • 19 jul 2021 Klocka som ikon 10.00 - 15.00
  Vandring längs med Svartån I samband med Loosveckan bjuder vi på en guidad vandring längs hällar och urbassänger vid Svartån i Hamra nationalpark. Svartåns ådal skapades av istiderna, som fortfarande gör sig påminda i form av t...

  Anmäl dig här – senast 10 juli

 • 26 aug 2021 Klocka som ikon 12.00 - 19.15
  Följ med på Folkhälsodagen 26 augusti 2021! RF-SISU Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborg arrangerar länets första gemensamma digitala Folkhälsodag. Dagen ger dig möjligheter att inspireras till nya sätt att arbeta mot livslång rörelseglädje ...

  Anmäl dig här – senast 19 augusti

 • 02 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Funkar tillgängligheten i praktiken - utbildningsdag om strategisk styrning av f... Kommuner och regioner har en viktig roll för att alla invånare ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. En strategisk styrning och ledning av funktionshindersfrågor är avgörande för att lyckas i de...

  Anmäl dig här – senast 27 augusti

 • 02 sep 2021 Klocka som ikon 13.00 - 16.10
  Temadag om återvändande Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län bjuder in kommuner och civilsamhälle till en digital halvdag med fokus på återvändande. Temadagen innehåller information om Migration...

  Anmäl dig här – senast 24 augusti

Miljö och vatten

Algblomming

När växtplankton förekommer i stor mängd talar man om algblomning. Algmassan kan vara giftig och därför bör du undvika att bada under tiden som algblomningen pågår.

Samhälle

Volontärer till vaccinering

Var med och gör en historisk insats. Tillsammans kan vi se till att vaccineringen mot coronaviruset fungerar smidigt och effektivt. Nu söker vi kövärdar, patientvärdar och parkeringsvakter.

Besöksmål

Besöksmål

I Gävleborg finns cirka 200 naturreservat. Allt från mindre reservat med skyddsvärd natur till större med fina möjligheter till friluftsliv.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

Samhälle

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län.

Miljö och vatten

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

NYHETER

 • 2021-06-23

  Invasiv fisk hotar fiskpopulationen

  Under 2020 gjorde länsstyrelsen den första upptäckten av svartmunnad smörbult i havsområdet kring Furuvik. Fisken är en invasiv art som tidigare inte påträffats i vårt område som nu hotar tränga undan andra arter.
 • 2021-06-22

  Förslag till beslut för Klimparnas naturreservat ute på remiss

  Klimparna ligger på västra sidan av sjön Rossen, drygt 2 mil sydsydväst om Färila i Ljusdals kommun. Det är ett stort, sam...
 • 2021-06-22

  Lämna aldrig ett djur i bilen under sommaren

  Varje år dör hundar som lämnats i varma bilar. Temperaturen i en bil kan snabbt stiga och bli en dödsfälla för en älskad v...
 • 2021-06-18

  Årets bostadsmarknadsanalys visar underskott på bostäder i sex av länets tio kommuner

  Länsstyrelserna har i uppdrag att analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. I Analys av bostad...