KALENDER

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 09.30 - 11.30
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – maj Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 02 jun 2021 Klocka som ikon 08.30 - 12.00
  Hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på den stärkta lagstiftningen Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en halv dags föreläsning gällande den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2020 och som gäller barnäktenskapsbrott, utrese...

  Anmäl dig här – senast 19 maj

 • 03 jun 2021 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Inspirationsworkshop naturguidning Allt fler vill upptäcka den svenska naturen men eftersom många saknar kunskaper och mod att ta sig ut på egen hand så finns det ett ökande behov av guidade aktiviteter och bokningsbara upplevelser.

  Anmäl dig här – senast 2 juni

Samhälle

Volontärer till vaccinering

Var med och gör en historisk insats. Tillsammans kan vi se till att vaccineringen mot coronaviruset fungerar smidigt och effektivt. Nu söker vi kövärdar, patientvärdar och parkeringsvakter.

Samhälle

ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet.

Besöksmål

Besöksmål

I Gävleborg finns cirka 200 naturreservat. Allt från mindre reservat med skyddsvärd natur till större med fina möjligheter till friluftsliv.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

Samhälle

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län.

Miljö och vatten

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

NYHETER

 • 2021-05-12

  Viltförvaltningsdelegationens möte - maj 2021

  Under fredagen den 7 maj sammanträdde länets Viltförvaltningsdelegation med externa ledamöter som under landshövdingens ledning ska fatta beslut om övergripande riktlinjer för bland annat skyddsjakt och även för licensjakt på rovdjur.
 • 2021-05-12

  Ny skrift lyfter fram arbetet med vårt kulturarv

  Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det ar...
 • 2021-05-12

  Insatser för skyddade områden

  Att vi kan uppleva naturen beror mycket på länsstyrelsernas och andra förvaltares arbete med allt från leder och rastplats...
 • 2021-05-11

  Länsstyrelserna lanserar webbplats om mänskliga rättigheter

  Arbetar du i offentlig sektor och vill lära dig mer om mänskliga rättigheter? Länsstyrelserna lanserar en MR-webb som ett ...