Nya pandemirestriktioner från och med 1 december

Folkhälsomyndigheten har i en hemställan bett regeringen att införa vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Syftet är att minska risken för en ökad smittspridning. Regeringen meddelade den 17 november att de har för avsikt att gå vidare med förslaget och att det ska börja gälla den 1 december 2021.

KALENDER

 • 22 25 sep 2021 jan 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Barnrättsutbildning Länsstyrelsen Gävleborg i samarbete med SKR bjuder in till en fyra dagars utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter.Målet med utbildningen är att deltagarna efter en fyradagars utbi...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 07 dec 2021 Klocka som ikon 13.00 - 16.10
  Temadag om återvändande Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län bjuder in kommuner och civilsamhälle till en digital halvdag med fokus på återvändande. Temadagen innehåller information om Migration...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 08 dec 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Avslutningskonferens
  Integration Gävleborg 2.0
  Målet för projektet Integration Gävleborg 2.0 är att utveckla den regionala samverkan i syfte att långsiktigt underlätta för nyanlända att snabbare komma till egen försörjning.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 09 dec 2021 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Webbinarium om rasism i arbetslivet Välkommen till ett webbinarium om rasism i arbetslivet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala utbildning...

  Anmälningsdatum är passerat

Samhälle

En kommun fri från våld

Länsstyrelsen Gävleborg har under 2021 startat upp arbetet ”En kommun fri från våld”. En utbildning riktad till kommuner med fokus på att utveckla och stärka arbetet kring våldsprevention.

Miljö och vatten

Tillfälliga kostrekommendationer för fisk fångad i Ålsjön

På grund av att det finns förhöjda halter av PFAS i Ålsjön bör du inte äta fisk som fångats i sjön.

Djur

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Samhälle

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län.

Besöksmål

Friluftsliv

Luften är fri - friluftslivets år 2021 är en satsning för att få fler människor att prova på friluftsliv och fortsätta vara ute i skog och mark.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

NYHETER

 • 2021-12-03

  Ny ansökningsomgång för stöd till näringsidkare

  Regeringen har beslutat om en ny ansökningsomgång för omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Den nya ansökningsomgången vänder sig endast till personer som har varit sjukskrivna eller föräldralediga och tillämpar en alternativ referensperiod för en tidigare sökomgång.
 • 2021-12-03

  Länsstyrelserna får ett utökat tillsynsuppdrag över säkerhetsskydd

  Den 1 december 2021 börjar ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen att gälla. I samband med ändringarna får länsstyrelse...
 • 2021-12-03

  Beslut om skyddsjakt efter varg i Sandvikens kommun

  Länsstyrelsen beslutade den 2 december 2021 om tillstånd till skyddsjakt efter en varg i Sandvikens kommun. Jakten utförs ...
 • 2021-12-03

  Länets lantbrukare får dela på nära 190 miljoner kronor

  Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur. Stödens syfte är bland annat att bidra till att hå...