KALENDER

 • 24 25 jul 2021 Klocka som ikon För tider, se program
  Slåtterkurs - Delsbo Kom och gå en tvådagarskurskurs i att lära dig slå med lie och hävda våra finaste marker. Under kursdagarna får du lära dig historiken om kulturlandskapets viktigaste redskap, lien och orvet och hur d...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 24 25 jul 2021 Klocka som ikon För tider, se program
  Lieslåtter, kurs i sliplie - Delsbo Länsstyrelsen i Gävleborg erbjuder grundkurs i lieslåtter under sommaren.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 26 aug 2021 Klocka som ikon 12.00 - 19.15
  Följ med på Folkhälsodagen 26 augusti 2021! RF-SISU Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborg arrangerar länets första gemensamma digitala Folkhälsodag. Dagen ger dig möjligheter att inspireras till nya sätt att arbeta mot livslång rörelseglädje ...

  Anmäl dig här – senast 19 augusti

 • 02 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Funkar tillgängligheten i praktiken - utbildningsdag om strategisk styrning av f... Kommuner och regioner har en viktig roll för att alla invånare ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. En strategisk styrning och ledning av funktionshindersfrågor är avgörande för att lyckas i de...

  Anmäl dig här – senast 27 augusti

Besöksmål

Friluftsliv

Luften är fri - friluftslivets år 2021 är en satsning för att få fler människor att prova på friluftsliv och fortsätta vara ute i skog och mark.

Samhälle

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län.

Miljö och vatten

Algblomming

När växtplankton förekommer i stor mängd talar man om algblomning. Algmassan kan vara giftig och därför bör du undvika att bada under tiden som algblomningen pågår.

Samhälle

Volontärer till vaccinering

Var med och gör en historisk insats. Tillsammans kan vi se till att vaccineringen mot coronaviruset fungerar smidigt och effektivt. Nu söker vi kövärdar, patientvärdar och parkeringsvakter.

Besöksmål

Besöksmål

I Gävleborg finns cirka 200 naturreservat. Allt från mindre reservat med skyddsvärd natur till större med fina möjligheter till friluftsliv.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

NYHETER

 • 2021-07-20

  Föroreningar kräver tillsyn

  I Gävleborgs län beräknas det finnas cirka 2700 förorenade platser. Ett viktigt uppdrag för Länsstyrelsen är att samordna länets arbete med förorenade områden och skapa en plan för att åtgärda dem.
 • 2021-07-19

  Hotad ängsväxt har eget program

  Längre tillbaka brukade vi våra åkrar och ängsmark på helt annat sätt än vad som görs idag. Det kan göra att vissa växter,...
 • 2021-07-15

  Efter lättnader i restriktionerna – dessa kvarstår

  Från och med idag, den 15 juli 2021, ändras ett antal restriktioner i covid-19-lagen. Samtidigt är det inte fritt fram för...
 • 2021-07-15

  Ståtlig men bråkig

  Jättebalsamin är en av flera invasiva arter i Gävleborg och är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Den orsakar st...