Länsstyrelsen Gävleborg – Gävleborg

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

 • 13 27 sep 2022 maj 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Ny som fårägare Det här är kursen för dig som funderar på att börja med får eller nyligen startat upp en fårbesättning.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 19 31 sep 2022 mar 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Tematräffar om dikor Vill du börja med dikor eller har du dikor så är det här kursen där du trimmar dina kunskaper.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 30 01 nov 2022 dec 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Nationell samling för delaktighet: Internationella
  funktionshindersdagen 2022
  Under två fullspäckade dagar kommer ni få ta del av metoder och kunskap kring hur det funktionshinderspolitiska arbetet kan bedrivas. Goda exempel på kommunalt och regionalt arbete kommer också att pr...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 01 dec 2022 Klocka som ikon 10.00 - 16.30
  Tankesmedjan för friluftsliv i Gävleborg 2022 Välkommen till Järvsöbaden, i hjärtat av Hälsingland, och Tankesmedjan för friluftsliv den 1 december. Årets tema är: Samarbete och dialog för friluftslivet i Gävleborg - hur växer vi tillsammans? Sät...

  Anmälningsdatum är passerat

Om oss

Skolsatsning i naturum Färnebofjärden

I Gysinge vid nedre Dalälven har du som skolklass möjlighet att känna, titta och uppleva naturen genom guidning eller roliga aktiviteter som är helt gratis.

Om våren är Gysinge naturreservat fyllt av vitsippor. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Besöksmål

Besöksmål

Vi har cirka 200 naturreservat i länet, många välbesökta. I flera av reservaten är stigar, parkeringar och rastplatser tillgängliga. Besök och upptäck några av våra skyddsvärda områden.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

Djur

Älgjakt

Årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Du kan vända dig till olika aktörer för att få hjälp.

NYHETER

 • 2022-11-25

  Hedersrelaterat våld

  Hedersrelaterat våld och förtryck medför stort lidande för dem som utsätts. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet anses vara central för att bevara hedern. Men även pojkar och män kan utsättas för detta våld.
 • 2022-11-22

  Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingar...
 • 2022-11-21

  Riksdagsledamöter på besök hos Länsstyrelsen Gävleborg

  Den 21 november besökte Kristoffer Lindberg (S) Kulturutskottet, Sanna Backeskog (S) Justitieutskottet samt Linnéa Wickman...
 • 2022-11-21

  Alla har rätt till en våldsfri vardag

  Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Trots det lever många idag i relationer där de upprepade gånger utsätts f...