Upplev naturen året runt

I länet finns många naturreservat, vandringsleder och andra natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Ut och njut av naturen när som helst på året.

KALENDER

 • 12 dec 2023 Klocka som ikon 09.00 - 15.30
  Totalförsvarsdag 2023 Det allvarliga säkerhetspolitiska läget ställer krav på den civila beredskapen, på takten i bygget av ett modernt totalförsvar och på förmågan att samverka. Länsstyrelsen bjuder därför in till en dag ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 12 dec 2023 Klocka som ikon 09.30 - 15.00
  Lönsammare dikor Välkommen till en träff där djurvälfärd och lönsamhet är i fokus.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 15 dec 2023 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Utbildning om asyl- och återvändandeprocessen Välkommen att delta i en utbildning om asyl- och återvändandeprocessen för ensamkommande barn och unga samt förebyggande arbete gällande ensamsamkommande barn och unga som försvinner.

  Anmäl dig här – senast 12 december

 • 10 jan 2024 Klocka som ikon 09.30 - 15.30
  Miljökvalitetsnormer för vatten i fysisk planering Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Vattenmyndigheten bjuder in till en träff om miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten i fysisk planering. Värd är Länsstyrelsen Gävleborg.

  Anmäl dig här – senast 20 december

Besöksmål

Besöksmål

Vi har cirka 200 naturreservat i länet, många välbesökta. I flera av reservaten är stigar, parkeringar och rastplatser tillgängliga. Besök och upptäck några av våra skyddsvärda områden.

Ensilagebalar på åker

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk.

Djur

Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Samhälle

ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

Om oss

Information om afrikansk svinpest

Det första kända fallet av afrikansk svinpest har konstaterats i Sverige. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor eller andra djurslag.

NYHETER

 • 2023-12-08

  Uppföljning av kommunernas och regionernas funktionsrättsarbete

  Under 2023 har länsstyrelserna gjort regionala kartläggningar av kommunernas och regionernas strategiska funktionsrättsarbete. Resultatet, sammanställt i en nationell rapport, visar att det har gjorts förflyttningar i rätt riktning under de senaste sex åren men även att det finns fortsatt behov av stöd.
 • 2023-12-07

  Tillgången till kontanta betaltjänster minskar

  År 2023 är tillgången till betalkonto, internetbank, BankID, bankkort och Swish avgörande för möjligheten till att göra be...
 • 2023-12-06

  Snökaos eller barmark? En omvälvande förändring av vår vinter

  Snöförhållandena håller på att förändras. Hela norra Sverige har varit känt för sina långa och kalla vintrar med generösa ...
 • 2023-12-04

  Tjursö-arkipelagen – nytt naturreservat i Nedre Dalälven

  Länsstyrelsen beslutade idag att skydda det 1 873 hektar stora området Tjursö-arkipelagen som naturreservat. Området omfat...

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss