Notarius publicus

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag.

KALENDER

 • 22 25 sep 2021 jan 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Barnrättsutbildning Länsstyrelsen Gävleborg i samarbete med SKR bjuder in till en fyra dagars utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter.Målet med utbildningen är att deltagarna efter en fyradagars utbi...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 25 26 okt 2021 Klocka som ikon För tider, se program
  Utbildning i FREDA bedömnings­instrument NÅGRA PLATSER KVAR. Länsstyrelsen bjuder in till en tvådagarsutbildning i FREDA bedömningsinstrument. Utbildningen ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning samt farlighetsbedömning i praktiken.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 27 okt 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Vägen framåt – pandemin och de mänskliga rättigheterna Välkommen till en digital konferens den 27 oktober 2021 om coronakrisens följder för jämlikheten och de mänskliga rättigheterna.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 okt 2021 Klocka som ikon 10.00 - 11.00
  Stabsmetodikutbildning - Lägesbilder Varmt välkomna att delta i länets stabsmetodikutbildning!

  Anmäl dig här – senast 25 oktober

Djur

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Besöksmål

Besöksmål

I Gävleborg finns cirka 200 naturreservat. Allt från mindre reservat med skyddsvärd natur till större med fina möjligheter till friluftsliv.

Samhälle

Översvämningarna i Gävleborg 2021

Här finns samlad information om översvämningarna i Gävleborg 2021.

Samhälle

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län.

Besöksmål

Friluftsliv

Luften är fri - friluftslivets år 2021 är en satsning för att få fler människor att prova på friluftsliv och fortsätta vara ute i skog och mark.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

NYHETER

 • 2021-10-24

  Utsläpp av tallbeckolja vid Vallviks Bruk i Söderhamn

  Under lördagskvällen den 23 oktober skedde ett utsläpp av tallbeckolja vid massabruket i Vallvik. Huvuddelen av oljan som läckt ut är uppsamlad. Räddningstjänsten har varit på plats och har lagt ut länsar för att stänga in oljan och en mycket liten del befarats ha läckt ut i havet.
 • 2021-10-22

  Jordbrukarstöd bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap

  Idag den 22 oktober får många lantbrukare som sökt miljöersättningar och kompensationsstöd en första delutbetalning. Stöde...
 • 2021-10-20

  Beslutad skyddsjakt efter varg

  Länsstyrelsen har idag beslutat om tillstånd till skyddsjakt efter en varg i området kring Korskrogen i Ljusdals kommun. J...
 • 2021-10-18

  Länsstyrelser lanserar kampanj mot sexköp

  9,4 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex. För att motverka prostitution genomför nu länsstyrelse...