Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

KALENDER

 • 28 13 mar 2023 jun 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Grundkurs yrkesmässig odling av grönsaker Kursen vänder sig till dig som nyligen startat eller planerar att starta en yrkesmässig odling av grönsaker. Kursen genomförs både på sal och ute hos odlare i Dalarna och Gävleborg.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 02 jun 2023 Klocka som ikon 13.00 - 16.00
  Skärjådagen En av länets mest värdefulla strömmande vattendrag har restaurerats. Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Stora Enso berättar om restaureringsarbetet, historiken och målet för vattendragets framtid...

  Ingen anmälan krävs

 • 12 jun 2023 Klocka som ikon 10.00 - 16.00
  Vildplockat på menyn - inspirationsdag Dagen är för dig som utveckla recept och menyer med vildplockade ingredienser. Nu har du chansen att gå ut och plocka smaker från skog och mark tillsammans med en av Sveriges främsta på området.

  Anmäl dig här – senast 8 juni

 • 13 jun 2023 Klocka som ikon 19.00 - 20.30
  Häst på bete - låt hästen vara häst Välkommen till den första föreläsningen av fyra i serien ”Du och hästen”. Kvällens tema för den här första träffen är - häst på bete.

  Anmäl dig här – senast 12 juni

Om oss

Skolsatsning i naturum Färnebofjärden

I Gysinge vid nedre Dalälven har du som skolklass möjlighet att känna, titta och uppleva naturen genom guidning eller roliga aktiviteter som är helt gratis.

Besöksmål

Besöksmål

Vi har cirka 200 naturreservat i länet, många välbesökta. I flera av reservaten är stigar, parkeringar och rastplatser tillgängliga. Besök och upptäck några av våra skyddsvärda områden.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

Djur

Älgjakt

Årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Du kan vända dig till olika aktörer för att få hjälp.

NYHETER

 • Vatten som forsar från en damm
  2023-06-02

  Översyn av vattenkraftverk i Harmångersån

  Genom EU:s vattendirektiv ska Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar ha moderna miljövillkor. De anläggningar som inte redan har moderna miljövillkor ska ansöka om det. Det ska ske under de kommande 20 åren. De anläggningar som finns i Harmångersåns avrinningsområde ses nu över.
 • 2023-06-01

  Möt Länsstyrelsens nye samordnare för Agenda 2030

  I mars började Ola Nyberg som ny Agenda 2030-samordnare på Länsstyrelsen Gävleborg.
 • 2023-05-31

  American bully XL söker nytt hem

  En okastrerad hanhund på snart två år har blivit omhändertagen av Länsstyrelsen och är nu till salu.
 • 2023-05-31

  Landshövdingen delade ut fanor

  Som ett led i att sprida användandet av den svenska flaggan delar Stiftelsen Sveriges nationaldag varje år ut ett antal fa...