Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Baktrågen

Rullstensås med dödisgrop. Foto: Peter Wredin.

Baktrågen ligger i det omväxlande landskapet öster om Blidsberg. Här finns intressanta åsformationer och ovanliga växter. Från åskrönen har man fin utsikt över omgivande marker.

Naturreservatet ligger i ett fornminnesrikt område och här ligger flera som är skyddade enligt lag. De består av en domarring, tre rösen och 14 stensättningar. Dessa gravtyper var allmänna under hela järnåldern.

Det underliga namnet på den här delen av Ulricehamnsåsen anspelar på åsens form. Mitt i åsen finns nämligen två långsträckta sänkor som med lite fantasi kan sägas ha formen av baktråg. Groparna kan ha bildats genom att stora isblock blev liggande här, inbäddade i de grusavlagringar som avsattes av en isälv. När isblocken så småningom smälte bort sjönk isälvsavlagringen ihop. Gamla kartor visar att åsarna tillhörde Blidsbergs allmänning. Marken utnyttjades för slåtter och bete.

Torrängsväxter och vaxskivlingar

Idag är delar av reservatet bevuxna med ståtliga ekar. Typiska växter för lövlunden är trolldruva, blåsippa och kransrams. På den öppna marken trivs istället arter som backsippa, ängshavre, brudbröd och trollsmultron. Nedanför åsen bryter grundvattnet fram och bildar små kärr där du kan finna skogsknipprot, kärrknipprot och Jungfru Marie nycklar. Typiskt för den här typen av kärr är de små tuvor av axag som finns här.

På Tävesåsabacken finns flera olika arter av vaxskivlingar. De är typiska för den slagna eller välbetade gräsmarken som inte konstgödslas. De känns igen på att de ofta är lite glansiga och med starka färger. Alabastervaxskivling, papegojvaxskivling och gul vaxskivling är några arter du kan finna här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Baktrågens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka eller gräva upp växter
 • vidta åtgärd, som kan verka störande på djurlivet
 • framföra motordrivet fordon med undantag för färd till eller från anvisad parkeringsplats
 • campa eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • medföra okopplad hund
 • rida
 • anordna orienteringskontroller eller snitsla spår
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1976
Areal: cirka 22 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Baktrågen ligger strax öster om Blidsbergs samhälle.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss