Göddered-Hakered

Foto: Tord Wennerblom

Naturreservatet Göddered-Hakered på Hisingen har något för alla och är lätt att nå.

Göddered-Hakered ligger på nordligaste delen av Hisingen. Det är ett variationsrikt och mycket vackert naturreservat med omväxlande lövskogar, åkrar, ängar och betesmarker. Området är också rikt på kulturlämningar. Naturreservatet genomkorsas av små vägar och många stigar. Busshållplatser finns i omedelbar närhet.

Här finns något för alla. Den som vill kan bara ströva omkring och njuta av landskapet. Kanske ta en fikapaus på högsta berget och titta ut över skogar, ängar och Norde älv. Blåsippor växer på många ställen. Den naturkunnige kan med lite tur träffa på rariteter som stiftklotterlav och cinnobermussling (en svamp). Inte mindre än 15 fornlämningar kan locka den kulturhistoriskt intresserade till besök.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Göddered-Hakered naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon utanför befintliga vägar. Gäller ej markägare eller arrendator vid skötsel av fastigheter, anläggningar, djur eller liknande, samt vid uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare eller motsvarande,
  • samla in mossor, lavar, insekter och svampar (undantag för matsvamp), samt gräva upp kärlväxter
  • skada levande träd och buskar, samt skada eller ta bort döda träd
  • ställa upp husvagn eller husbil
  • medföra okopplad hund. Gäller ej markägare, arrendator eller vid jakt
  • plantera in djur- eller växtart.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012
Areal: Cirka 135 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Göteborg