Ersdalen

Foto: Robert Lindberg

Ersdalen utgör den nordvästra delen av Hönö. Det är ett bergigt och jordfattigt landskap. Strandlinjen är sönderskuren i vikar och uddar. Goda möjligheter till fiske finns.

Ejder i vatten. Foto: Erik Landgren

Ejder. Foto: Erik Landgren

Vegetationen präglas av utsattheten för vindar och salt. Rishedar och lavhedar dominerar. Några mindre skogsbestånd finns framförallt i lägre delar av området. Trots kargheten är floran relativt artrik, på grund av innehåll av skalgrus i marken. De grunda vikarna är viktiga näringslokaler för andfågel och vadare. Småfågel har goda lokaler för häckning och skydd i buskar och snår. Ejder och vitfågel häckar på näraliggande skär.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ersdalens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

 • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser
 • omlagra sten på klapperstensfält eller ta med sten därifrån
 • ställa upp husvagn eller tälta
 • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Bildat: 1999
Areal: ca 529 hektar
Naturvårdsförvaltare: Öckerö kommun
Kommun: Öckerö

Hitta hit

Ersdalen ligger i anslutning till Hönö samhälle. P-plats finns väster om Röd.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.