Ersdalen

Foto: Robert Lindberg

Ersdalen utgör den nordvästra delen av Hönö. Det är ett bergigt och jordfattigt landskap. Strandlinjen är sönderskuren i vikar och uddar. Goda möjligheter till fiske finns.

Ejder i vatten. Foto: Erik Landgren

Ejder. Foto: Erik Landgren

Vegetationen präglas av utsattheten för vindar och salt. Rishedar och lavhedar dominerar. Några mindre skogsbestånd finns framförallt i lägre delar av området. Trots kargheten är floran relativt artrik, på grund av innehåll av skalgrus i marken. De grunda vikarna är viktiga näringslokaler för andfågel och vadare. Småfågel har goda lokaler för häckning och skydd i buskar och snår. Ejder och vitfågel häckar på näraliggande skär.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ersdalens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

 • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser (se kartan, grillplats finns i mitten av reservatet)
 • omlagra sten på klapperstensfält eller ta med sten därifrån
 • ställa upp husvagn eller tälta
 • medföra okopplad hund.
Karta över reservatet med utpekad serviceinformation som p-plats, torrdass, badplats med mera.

Här hittar du eldplats, torrdass och badplats. Från strandängen vid Ersdalsviken (1) kan du fortsätta åt nordost över stiglösa hällmarker och besöka Kröckle kyrka (2) där söndersprucket berg och lösa klippblock har bildat formationer som liknar en kyrka. Söder ut möts man av ett storslaget landskap med gigantiska klippblock (3). Längst ut på Kråkudden finns ett vindskydd för fågelskådning (4).(Karta från Öckerö kommuns webbplats september 2021)

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt