Ersdalen

Foto: Robert Lindberg

Ersdalen utgör den nordvästra delen av Hönö. Det är ett bergigt och jordfattigt landskap. Strandlinjen är sönderskuren i vikar och uddar. Goda möjligheter till fiske finns.

Ejder i vatten. Foto: Erik Landgren

Ejder. Foto: Erik Landgren

Vegetationen präglas av utsattheten för vindar och salt. Rishedar och lavhedar dominerar. Några mindre skogsbestånd finns framförallt i lägre delar av området. Trots kargheten är floran relativt artrik, på grund av innehåll av skalgrus i marken. De grunda vikarna är viktiga näringslokaler för andfågel och vadare. Småfågel har goda lokaler för häckning och skydd i buskar och snår. Ejder och vitfågel häckar på näraliggande skär.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ersdalens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

 • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser (se kartan, grillplats finns i mitten av reservatet)
 • omlagra sten på klapperstensfält eller ta med sten därifrån
 • ställa upp husvagn eller tälta
 • medföra okopplad hund.
Karta över reservatet med utpekad serviceinformation som p-plats, torrdass, badplats med mera.

Här hittar du eldplats, torrdass och badplats. Från strandängen vid Ersdalsviken (1) kan du fortsätta åt nordost över stiglösa hällmarker och besöka Kröckle kyrka (2) där söndersprucket berg och lösa klippblock har bildat formationer som liknar en kyrka. Söder ut möts man av ett storslaget landskap med gigantiska klippblock (3). Längst ut på Kråkudden finns ett vindskydd för fågelskådning (4).(Karta från Öckerö kommuns webbplats september 2021)

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 1999
Areal: cirka 529 hektar
Naturvårdsförvaltare: Öckerö kommun
Kommun: Öckerö

Hitta hit

Ersdalen ligger i anslutning till Hönö samhälle. Parkeringsplats finns väster om Röd.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss