Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Sunnanå

Foto: Martin Fransson

Naturreservatet Sunnanå ligger norr om Sunnanå hamn, cirka 3 kilometer Ostnordost om Mellerud. Området består av ett madområde vid Holmsåns utlopp till Vänern. Växt- och djurlivet är rikt. I västra delen av reservatet finns tidigare betad hagmark med äldre lövträd

Området utnyttjas som strövområde för närboende men också av besökare utifrån i samband med besök av Sunnanå hamn. Holmsåns mynning är en känd observationsplats för fågelskådare på grund av sitt rika fågelliv.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sunnanå men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • ställa upp husvagn/husbil
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och vedlevande svampar
  • störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
  • medföra okopplad hund med undantag för vid jakt med drivande/stötande hund och vid eftersök
  • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på befintliga vägar
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Serviceinformation

Kontakt