Bredmossen Kynnefjäll

Dalen (Kynnefjäll)

Bredmossens storlek med öppna vidder och orördhet ger besökaren en fin upplevelse av vildmark. Den ligger på Kynnefjälls sydspets cirka tre kilometer öster om Södra Bullaresjön och är Bohusläns största myrkomplex.

Den består av en terrasserad översilningsmyr som sluttar mot norr. Den påminner med sina stora kärrdråg, tuvor och höljor liksom stråk av öppen myrjord om de norrländska myrarna. Runtom mossen finns den karakteristiska laggen. Det vill säga kärr som ligger mellan fastmarken och den egentliga mossen.

Som de flesta myrar så är Bredmossen näringsfattig med få växtarter. Förutom de olika vitmossarterna finns det kärlväxter som myrsälting och tuvsäv. I kärrdrågen växer flaskstarr, trådstarr och myrlilja. Ljungpipare häckar regelbundet och här finns såväl orre, ängspiplärka som ormvråk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bredmossen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra okopplad hund
  • campa
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1970
Areal: cirka 155 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000

Om Natura 2000

Hitta hit

Du når Bredmossen från en väg söderut från Lunden.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss