Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strömmarna

Foto: Lennart Olsson

Naturreservatet Strömmarna utgörs av en canyon-liknande dalgång kring Munkedalsälven. Här kan du vandra bland jättegrytor, genom lövskogar och barrskogsklädda branter eller glida fram i kanot och bara njuta av stillheten.

Stora delar av området är starkt kuperat och bergssidorna är bitvis mycket branta. Vertikala stup och överhäng ger dalgången en dramatisk inramning. Mindre grönstensinslag och inslag av skalgrus ger i vissa delar en intressant flora. Munkedalsälven har under tidigare sekler varit en viktig flottningsled där timmer flottades från trakterna av Viksjön via Kaserna ner till Munkedals bruk. Numera utnyttjas området som kanotled och vandringsled.

Vandring och kanotpaddling

Genom den branta dalgången löper Bohusleden. Längs vissa partier är terrängen är starkt kuperad. En rejäl matsäck, hyfsad kondition och en viss rörlighet underlättar. Ett enklare sätt att nå området är att glida fram i kanot. Kanotleden genom området går vidare via Valboån upp mot Ellenösjön och Östersjön. Kanotuthyrare finns i området bland annat vid Vassbotten. Vid den södra älvstranden finns vindskydd och övernattningsplats för kanotister och vandrare.

Hängbro avstängd

Hängbron är avstängd och det är inte längre möjligt att gå en rundslinga i reservatet.

Gullpudra. Foto: Ulrika Sjöberg

Växter och djurliv

Från de lövdominerade strandskogarna på norra sidan hörs ofta mindre hackspett och nötkråka. På våren blommar blåsippor, vätteros och gullpudra. Högre upp på platåerna norr om älven finns en äldre barrblandskog. Här spelar tjäder och under ljumma försommarnätter kan man höra nattskärrans märkliga knattrande läte. Har man tur kan man också få se fiskgjuse och pilgrimsfalk jaga i dalgången. Bland däggdjuren märks bäver och lo. Tidigare fanns också utter i området!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Strömmarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i bergsbranter eller medvetet uppehålla sig nära boplatser
  • Tälta längre tid än ett dygn på andra platser än iordningställda lägerplatser
  • Göra upp eld annat än på iordningsställda eldplatser. Förbudet avser inte stormkök
  • Plantera ut växt- eller djurart
  • Framföra motordriven vattenfarkost med undantag för båt med elmotor.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2007
Areal: 132 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 4 kilometer nordost om Munkedals tätort. Stigar in i området går från Vassbottens västra strand eller österifrån där också Friluftsfrämjandet har en raststuga i anslutning till Bohusleden.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss