Strömsvattnet

Foto: Hans Alexandersson

Strömsvattnet är en näringsrik slättsjö med rik vass-, säv- och starrvegetation. Sankmarkerna ger förutsättningar för ett varierat fågelliv, främst änder och vadare, som här har bra rast, uppehålls- och häckningsplatser.

Häckande arter du kan hitta i området är bland annat skäggdopping, sothöna, rörhöna, gräsand och rödbena. Den exklusiva vattenrallen häckar också i reservatet och i vass- och sumpskogspartierna träffar man på en rad småfåglar som sävsparv, rörsångare och sävsångare.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Strömsvattnets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra lös hund
  • campa.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1972
Areal: cirka 196 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Strömsvattnet ligger söder om den norra infarten till Strömstad. För besökare finns i norra delen av reservatet en parkeringsplats i anslutning till E6. En stig härifrån leder till en lämplig observationsplats.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.