Ramsön med Keholmen

Foto: Lars Sjögren

Ramsön består av två flacka, långsmala bergsryggar sammanbundna av en sandavlagring. Ön har också ett i Bohuslän unikt och ålderdomligt kulturlandskap.

Reservatet är präglat av odling och kulturinflytande, där all mark på lera och sand utnyttjas som åker och betesmark. Områdets gnejsberggrund präglar ön genom sprickor och grunda korsande dalgångar. För att bevara landskapets skönhetsvärden och dess flora, betas strandängar, hedmarker och ängslyckor av får och nötkreatur.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ramsön med Keholmen men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • campa
 • framföra motorfordon
 • bryta kvistar, plocka blommor, gräva upp växter
 • göra upp eld
 • medföra okopplad hund
 • skada eller störa djurlivet
 • skräpa ned med glas, papper, plast, avfall eller annat.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Bildat: 1968
Areal: cirka 241 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Stenungsund

Hitta hit

Ramsön och Keholmen ligger i Hakefjorden väster om Jörlanda. Till reservatet finns inga reguljära båtförbindelser.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.